ഭഗവദ്ഗീത

  • ആരാണ് അഹോരാത്രജ്ഞാനികള്‍ (ജ്ഞാ.8.17)

    വിപുലമായ ഈ കാലചക്രത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന നിസ്സാരന്‍മാരായ ദേവന്മാരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാനാണ്? അവരില്‍ മുഖ്യനായ ദേവേന്ദ്രന്റെ പരിതാപകരമായ ജീവിതദൈര്‍ഘ്യം തന്നെ നോക്കുക. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിവസത്തില്‍…

    Read More »
Back to top button