ഇ-ബുക്സ് എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

ശ്രീ മഹാഭാരത പ്രവേശിക PDF

മഹാഭാരതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെയും പ്രതിസര്‍ഗ്ഗം കാവ്യത്തിലെ കഥാവസ്തുവിനെയും പ്രതിപാദിക്കുക, സാധാരണ വായനക്കാര്‍ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുവാന്‍ ഇടയില്ലാത്തവയും അവിടവിടെ സൂചിതങ്ങളുമായ കഥകളെയും ശാസ്ത്രമര്‍മ്മങ്ങളെയും വെളിപ്പെടുത്തുക, ഭാരതകഥാകാലാദികളെക്കുറിച്ച് കഴിയുന്നതും സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുക, ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതകള്‍ നീക്കുന്നതിന് മഹാഭാരതം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന്‍ കാണിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ അവതാരികാ രചനയിലൂടെ കവിതിലകന്‍ വടക്കുംകൂര്‍ രാജരാജവര്‍മ്മ രാജ നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF - തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍ എഴുതിയതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ സഹായത്തോടെ പ്രൊഫ. പി. കരുണാകരന്‍ നായര്‍ സംശോധന ചെയ്ത് സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വിജ്ഞേയമായ ഒരു പഠനത്തോടുകൂടി കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

നാമറിയേണ്ട മന്നത്തു പത്മനാഭന്‍ PDF

“സമുദായത്തില്‍ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയും തല്‍സ്ഥാനത്ത് കാലത്തിന്റെ ഗതി മനസ്സിലാക്കി ആചാരങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിഷ്കരിച്ച് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും പരസ്പര വിദ്വേഷത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് പുരോഗമനത്തിന്റെയും ആത്മീയ ബന്ധത്തിന്റെയും മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു മന്നത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിരന്തരമായ സത്യാന്വേഷണബുദ്ധിയോടെ അദ്ദേഹം തന്റെ കര്‍മ്മപദ്ധതിയ്ക്ക് രൂപം നല്‍കി. “

ഉച്ചിപ്പഠിപ്പ് PDF - അയ്യാ വൈകുണ്ഡനാഥര്‍

അയ്യാ വൈകുണ്ഡനാഥര്‍ തമിഴില്‍ അരുളിച്ചെയ്ത ‘ഉച്ചിപ്പഠിപ്പ്’ എന്ന ഉയര്‍ന്ന പഠന മന്ത്രത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനവും പി. സുന്ദരം സ്വാമികള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ലഘുവ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഈ കൃതി. കന്യാകുമാരി മരുത്വാമല അയ്യാ വൈകുണ്ഡനാഥര്‍ സിദ്ധാശ്രമമാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഹൈന്ദവ സങ്കല്‍പ്പങ്ങളിലെ ശിവസങ്കല്‍പ്പത്തെ ആധാരമാക്കി പ്രബോധനങ്ങള്‍ക്ക്‌ രൂപകല്‍പ്പന നല്‍കിയെങ്കിലും വിഗ്രഹാരാധനയേയും വീരാരാധനയേയും ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം PDF

ഹാലാസ്യം എന്നും പേരുള്ള മധുരയില്‍ മീനാക്ഷീസുന്ദരേശ്വരക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്‍മാര്‍ അതിനെ മുഖ്യമായും സുന്ദരേശ്വരസ്വാമി (ശിവന്‍) ക്ഷേത്രമായിട്ടാണ്‌ കണക്കാക്കിയിട്ടുളളത്‌. പാണ്ഡ്യരാജ്യകുമാരിയായി ജനിച്ച ശ്രീ പാര്‍വ്വതിയെ ശിവന്‍ സുന്ദരേശ്വരരൂപത്തില്‍വന്നു വിവാഹം ചെയ്ത് പാണ്ഡ്യരാജാവായി എന്നാണു വിശ്വാസം. ഹാലാസ്യം ശ്രേഷ്ഠമായതിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍, തീര്‍ത്ഥമാഹാത്മ്യങ്ങള്‍, അറുപത്തിനാലു ശിവലീലകള്‍ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശിഷ്‌ടമായ പൗരാണിക തമിഴ്കാവ്യമായ ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യത്തിനു ശ്രീ ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാര്‍ മലയാളത്തില്‍ രചിച്ച കിളിപ്പാട്ടാണ് ഇത്. ശിവക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഇത് പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട്.

മറ്റുള്ളവ - പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ച്

 1. തിരുവോണം - ഐതീഹ്യവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും PDF
 2. സിദ്ധവേദം - ജീവന്റെ ചരിത്രം PDF
 3. വിവേകചൂഡാമണി വ്യാഖ്യാനം PDF - സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി
 4. ഉപനിഷത്ത് കഥകള്‍ PDF - സ്വാമി ധര്‍മ്മാനന്ദ സരസ്വതി
 5. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF - എ.ജി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍
 6. ആത്മാനുഭൂതി (വേദാന്തം) PDF - വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 7. ഹോരാശാസ്ത്രം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF - കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യര്‍
 8. ബൃഹല്‍പരാശര ഹോരാസംക്ഷേപം PDF
 9. ബാപ്പു PDF - ഘനശ്യാമദാസ് ബിര്‍ള
 10. ബ്രഹ്മസൂത്രം ഭാഷാടീകാസഹിതം PDF
 11. ഗീതഗോവിന്ദം മൂലം PDF
 12. രാമായണ തത്വം PDF - സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി
 13. സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - വിദേശപ്രസംഗങ്ങള്‍ PDF
 14. പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍ PDF - കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ
 15. വേദാന്തശാസ്ത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രം PDF
 16. പ്രൌഢാനുഭൂതി പ്രകരണ പ്രകാശിക PDF
 17. ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF - ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള
 18. തമസോ മാ ജ്യോതിര്‍ഗമയ PDF - NSS ആദ്ധ്യാത്മിക കൈപ്പുസ്തകം
 19. കണ്ണശ്ശഗീത / ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത PDF - നിരണം മാധവപ്പണിക്കർ
 20. ഓം ശ്രീമഹാഭാഗവതം ലളിതഗദ്യസംഗ്രഹം PDF
 21. വ്യാസമഹാഭാരതം സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗദ്യവിവര്‍ത്തനം PDF - വിദ്വാന്‍ കെ. പ്രകാശം
 22. അനാസക്തിയോഗം ഭഗവദ്ഗീതാവ്യാഖ്യാനം PDF - ഗാന്ധിജി
 23. ഉപനിഷത്തുകളുടെ സന്ദേശം PDF - ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 24. മാറുന്ന സമൂഹത്തിനു അനിവാര്യമായ ശാശ്വതമൂല്യങ്ങള്‍ PDF - ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 25. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പുരാണം PDF (ഹംസപ്പാട്ട്)
 26. വീരവാണി PDF - ആഗമാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 27. ശ്രീമഹാഭാരതം PDF - കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍
 28. വിശ്വാസം വിളക്ക് PDF - കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ
 29. കവനശ്രീ , കവനമഞ്ജരി - ജഗദി വേലായുധന്‍ നായര്‍
 30. ചിദാകാശഗീത PDF - സദ്ഗുരു നിത്യാനന്ദ
 31. ചില ദിവ്യചരിതങ്ങള്‍ PDF
 32. ദത്താത്രേയാവധൂതഗീത ഭാഷാഗാനം PDF
 33. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം വ്യാഖ്യാനം PDF - ഡോ. ബി. സി. ബാലകൃഷ്ണന്‍
 34. ഗുരുവായൂര്‍ ഐതീഹ്യമാല PDF
 35. ഗോപികാവിദ്യ ധ്യാനയോഗരഹസ്യം PDF
 36. ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ സുപ്രഭാതം PDF
 37. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം വ്യാഖ്യാനം രാമവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍ PDF
 38. ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം യുക്തിചിന്തയിലൂടെ PDF
 39. ജീവിതവിമര്‍ശനം (ശ്രീനാരായണ തത്ത്വചിന്തകള്‍) PDF
 40. കേരളത്തിലെ രണ്ടു യതിവര്യന്മാര്‍ - ഒരു പഠനം PDF
 41. ലഘുനിത്യകര്‍മ്മപദ്ധതി PDF
 42. ഒഴിവിലൊടുക്കം PDF
 43. ശാന്തിസൈനികന്‍ PDF
 44. പരമഭട്ടാരക ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം PDF
 45. കൈവല്യനവനീതം തത്ത്വപ്രകാശ പ്രകരണം PDF
 46. കൈവല്യനവനീതം തത്ത്വവിളക്ക് പരിഭാഷ PDF
 47. ഹിന്ദുമതരഹസ്യം PDF - സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ
 48. ഹിന്ദുമതസാരസര്‍വ്വസ്വം PDF - സ്വാമി ശിവാനന്ദ
 49. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശ്വജനീനത PDF - ആഗമാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 50. മണിരത്നമാല പ്രശ്നോത്തരി PDF
 51. നമ്മുടെ മഹര്‍ഷിമാര്‍ PDF
 52. പരമഭട്ടാരശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF
 53. പ്രായോഗിക വേദാന്തം അഥവാ സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ PDF
 54. പുരാണപരിചയം PDF - പ്രൊഫ. പി. ആര്‍. നായര്‍
 55. രാമകൃഷ്ണ തിരുക്കുറള്‍ മലയാളം PDF
 56. ഋഗ്വേദസംഹിത മലയാള വിവര്‍ത്തനം PDF - വള്ളത്തോള്‍
 57. പന്നിശ്ശേരി നാണുപിള്ള ശതാബ്ദി പ്രണാമം PDF
 58. സാംസ്കാരിക പുനരുത്ഥാനം PDF - സ്വാമി ശിവാനന്ദ
 59. സനാതനധര്‍മ്മം ഉപരിഗ്രന്ഥം PDF
 60. ശ്രീമഹാഭാഗവതം ദശാവതാര കഥകള്‍ PDF
 61. ശിവയോഗ രഹസ്യം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 62. ശ്രീഭട്ടാരശതകം PDF - മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള
 63. ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 64. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിതം PDF
 65. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ലഘുകാവ്യം PDF
 66. ശ്രീ ലളിതാഹൃദയസ്തോത്രം PDF
 67. ശ്രീമൂകാംബികാ സഹസ്രനാമം PDF
 68. ശ്രീനാരായണധര്‍മ്മം അഥവാ ശ്രീനാരായണസ്മൃതി PDF
 69. ശ്രീനാരായണഗുരു ലഘുജീവചരിതം PDF - വര്‍ക്കല ശിവന്‍പിള്ള
 70. ശ്രീനാരായണീയം വ്യാഖ്യാനസഹിതം PDF
 71. ശ്രീനാരായണ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ PDF
 72. ശ്രീനീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദ യോഗീശ്വരന്‍ അഥവാ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശാല PDF
 73. ശ്രീനീലകണ്‌ഠതീര്‍ത്ഥസ്വാമിചര്യ (സംസ്കൃതം) PDF
 74. ശ്രീനാരായണന്റെ ഗുരു PDF
 75. ശ്രീ ഉപദേശസാരം PDF - രമണമഹര്‍ഷി
 76. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ഭജനാവലി PDF
 77. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചരണാഭരണം PDF
 78. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പരമഭട്ടാരക ചരിതം PDF
 79. ശ്രീവിദ്യാധിരാജചരിതാമൃതം PDF - മുതുകുളം ശ്രീധര്‍
 80. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജന്‍ PDF - കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള
 81. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ഭാവാര്‍ത്ഥബോധിനി PDF
 82. ശ്രീരാമഗീതാഭാഷ വിവര്‍ത്തനം PDF
 83. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജവിജയം തുള്ളല്‍ PDF
 84. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം അഷ്ടോത്തരി PDF - കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള
 85. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF - ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍
 86. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF - ചന്ദ്രദത്തന്‍
 87. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിത്രം PDF
 88. ശ്രീ ത്രിപുരാരഹസ്യം PDF - വരവൂര്‍ ശാമുമേനോന്‍
 89. സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി PDF - ജീവചരിത്രവും തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളും
 90. സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി ജീവചരിത്രം PDF
 91. സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - ഒരു ലഘു ജീവചരിത്രം PDF
 92. സ്വാമി ശിവാനന്ദ - ലഘു ജീവചരിത്രം PDF
 93. തത്ത്വമസി വിദ്യാധിരാജഗദ്യം PDF - പ്രൊഫ. എ. വി. ശങ്കരന്‍
 94. തിയോസഫി ഒരു രൂപരേഖ PDF
 95. ത്രിവിധകരണങ്ങള്‍ PDF - വിചാരം, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി
 96. ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നവോത്ഥാനവും PDF
 97. യോഗാമൃത തരംഗിണി योगामृततरङ्गिणी PDF
 98. തുളസീരാമായണം ബാലകാണ്ഡം PDF
 99. വേദാധികാരനിരൂപണം PDF ലഘുജീവചരിത്രസഹിതം
 100. യോഗമാര്‍ഗ്ഗവും യോഗചികിത്സയും PDF
 101. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ശതകം ജീവചരിത്രകാവ്യം PDF - കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള
 102. ശ്രീ നാരായണഗുരു ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ സുവനീര്‍ PDF
 103. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്മരണാഞ്ജലി PDF
 104. വിദ്യാധിരാജദശകം PDF - സി പി നായര്‍
 105. ഗുരുപൂജ PDF - പ്രൊഫ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സ്മരണിക
 106. പട്ടണത്തുപിള്ളയാര്‍ തിരുപ്പാടല്‍കള്‍ PDF
 107. ഗുരുപ്രണാമം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി സ്മരണിക
 108. വിദുരവാക്യം സവ്യാഖ്യാനം PDF
 109. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 110. ഗീതാപ്രകാശം PDF
 111. ഗീതാപ്രവചനം PDF - വിനോബാഭാവെ
 112. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭാഷാഗദ്യം PDF
 113. ഭാഷാ ഭഗവദ്ഗീത PDF
 114. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF - പണ്ഡിറ്റ്‌ പി ഗോപാലന്‍നായര്‍
 115. സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി - ലഘുജീവചരിത്രം PDF
 116. ഗുരുദേവന്‍ കല്‍പ്പിച്ച ആചാരപദ്ധതി PDF
 117. നായന്മാരുടെ ആചാരപദ്ധതി PDF
 118. ആദിമഹസ്സ് PDF - ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ആര്‍ഷ മഹത്വം
 119. വിദ്യാധിരാജ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF - ശ്രീ. എന്‍. നാണുപിള്ള
 120. ശ്രീ ശിവമഹാപുരാണത്തിന് ഒരു അവതാരിക (PDF) -വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദ സ്വാമികള്‍
 121. ശിവസ്വരൂപം ശിവകഥകള്‍ PDF
 122. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം ദ്രാവിഡഗാനം PDF
 123. വേദാന്തസൂത്രം ഗുരുപ്രസാദം വ്യാഖ്യാനം PDF - എം. എച്ച്. ശാസ്ത്രി
 124. വേദരശ്മികള്‍ PDF
 125. രസചന്ദ്രിക രാജവൈദ്യം PDF
 126. പുരുഷസൂക്തം - വേദബന്ധു വ്യാഖ്യാനം PDF
 127. ദര്‍ശനമാല ദീധിതി വ്യാഖ്യാനം PDF
 128. ഹിന്ദുമത രഹസ്യം PDF - ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 129. ഹിമഗിരിവിഹാരം PDF - ശ്രീ തപോവനസ്വാമികള്‍
 130. നായര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി സുവര്‍ണ്ണഗ്രന്ഥം 1964 PDF
 131. ഭഗവദ്ദര്‍ശനം PDF - ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 132. തൃപ്രയാര്‍ ശിവയോഗിനി അമ്മ PDF
 133. ശ്രീ തൈക്കാട്‌ അയ്യാസ്വാമി ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം PDF
 134. ആചാരപദ്ധതി PDF - ശ്രീ നീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 135. അഭേദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ - ദിവ്യസൂക്തങ്ങള്‍ PDF
 136. തുളസീദാസരാമായണം - വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലകുറുപ്പ് PDF
 137. ശ്രീ നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമി ചരിത്രസമുച്ചയം PDF
 138. ശ്രീ രാമചരിതമാനസം അഥവാ തുളസീദാസ രാമായണം PDF
 139. ശ്രീ വാല്മീകിരാമായണം ഗദ്യവിവര്‍ത്തനം PDF - സി. ജി. വാരിയര്‍
 140. ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 141. ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി - നവോത്ഥാനഗുരു PDF
 142. വേദാന്തകേസരി - ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ - മലയാളം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF
 143. ഉപനിഷദ്ദീപ്തി ( ഭാവപ്രകാശം) ഒന്നാം വാല്യം PDF - കെ. ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 144. മന്നത്തു പത്മനാഭന്‍ ശതാഭിഷേകോപഹാരം PDF
 145. ഞാന്‍ എങ്ങനെ ഹിന്ദുവായി - ഡേവിഡ് ഫ്രാലി PDF
 146. നാലടിയാര്‍ (മലയാളം) PDF - തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍നായര്‍
 147. വേദാന്തമാലിക / അദ്വൈതസ്തബകം PDF - ശ്രീനീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍
 148. നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളും കേരളവും
 149. ഗാന്ധിസാഹിത്യം PDF - 7 വാല്യങ്ങള്‍
 150. കേരളക്കരയിലൂടെ ഗാന്ധിജി PDF
 151. സഹസ്രകിരണന്‍ - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം PDF
 152. തമിഴകവും ദ്രാവിഡമാഹാത്മ്യവും PDF - സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 153. കേരള ചരിത്രവും തച്ചുടയകൈമളും PDF - സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 154. ശിവ പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗി PDF
 155. ശുഷ്കവേദാന്തതമോഭാസ്കരം PDF - മലയാളസ്വാമികള്‍
 156. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 157. കഠോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 158. മോക്ഷപ്രദീപം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 159. ആനന്ദവിമാനം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 160. ആനന്ദസോപാനം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 161. ആനന്ദസൂത്രം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 162. ആനന്ദാദര്‍ശാംശം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 163. ആനന്ദാദര്‍ശം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 164. രാജയോഗപരസ്യം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 165. വിഗ്രഹാരാധനാ ഖണ്ഡനം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 166. എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണകഥ PDF - മഹാത്മാഗാന്ധി
 167. സിദ്ധാനുഭൂതി , ജ്ഞാനക്കുമ്മി PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 168. ഗീതാര്‍ത്ഥസംഗ്രഹം PDF
 169. കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടുകള്‍ PDF - തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 170. തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 171. മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 172. മുണ്ഡകോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 173. പ്രശ്നോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 174. കേനോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 175. ശ്രീ ഹരിഹരപുത്ര സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം PDF
 176. ശ്രീരമണ തിരുവായ്മൊഴി ലേഖാവലി PDF - ശ്രീമതി സൂരിനാഗമ്മ
 177. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ - ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും PDF
 178. തിരുമന്ത്രം മൂവായിരം (മലയാളം PDF) - തിരുമൂലര്‍
 179. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 180. സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - ശ്രീ രാമതീര്‍ത്ഥ പ്രതിധ്വനികള്‍ PDF
 181. കാമധേനു (സംസ്കൃത വ്യാകരണ സഹായി) PDF
 182. ഭാഷാ തിരുക്കുറള്‍ PDF - തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 183. ഹിന്ദുമതപ്രദീപിക PDF - കെ. സാംബശിവ ശാസ്ത്രി
 184. ക്ഷേത്രചൈതന്യ രഹസ്യം PDF - ശ്രീ മാധവജി
 185. ശ്രീമദ് ശങ്കരദിഗ്വിജയം PDF - ശ്രീ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികള്‍
 186. അദ്വൈതദീപിക വ്യാഖ്യാനം PDF - ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 187. തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാന്മാര്‍ PDF - ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്‍പിള്ള
 188. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം പ്രഥമാദ്ധ്യായം - PDF
 189. ജ്ഞാനക്കടല്‍ (ജ്ഞാനകോവൈ ) PDF- ശ്രീ ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 190. ശ്രീവാസുദേവാഷ്ടകം വ്യാഖ്യാനം PDF - ശ്രീ എം എച്ച് ശാസ്ത്രി
 191. ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം PDF - എന്‍ കുമാരന്‍ ആശാന്‍
 192. സാംഖ്യകാരിക ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF
 193. "ഒരാഴ്ച ശ്രീ തപോവനസ്വാമി സന്നിധിയില്‍" PDF
 194. പ്രണവോപാസന PDF - ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 195. "ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ വിലാസം" ഗാനകാവ്യം PDF - കുറിശ്ശേരി
 196. സത്സംഗവും സ്വാധ്യായവും PDF - സ്വാമി ശിവാനന്ദ
 197. പ്രപഞ്ചശുദ്ധിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF
 198. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം "തത്ത്വബോധിനി" വ്യാഖ്യാനം PDF
 199. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം വ്യാഖ്യാനം PDF - ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാര്‍
 200. അനുഭൂതിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF - പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 201. ശ്രീ യോഗവാസിഷ്ഠസാരം (രമണീയാദ്വൈതസൗധം) PDF
 202. ശാക്താദ്വൈതം PDF
 203. ലളിതാസഹസ്രനാമം - ലഘുവിവരണം PDF, പഠനക്രമം MP3, പ്രഭാഷണം MP3
 204. കൈവല്യനവനീതം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്
 205. അഗസ്ത്യരാമായണം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്
 206. ശ്രീരമണമഹര്‍ഷി (ജീവചരിത്രം) PDF
 207. ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം - പ്രതിഷ്ഠയും പ്രത്യേകതയും
 208. പ്രസ്ഥാനഭേദം PDF
 209. ശ്രീ രമണധ്യാനം PDF
 210. വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം വ്യാഖ്യാനം PDF
 211. പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം വ്യാഖ്യാനം PDF - ശ്രീ വി കെ നാരായണ ഭട്ടതിരി
 212. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ശതാബ്ദസ്മാരക ഗ്രന്ഥം PDF
 213. തിരുവാചകം (മാണിക്കവാചകര്‍) മലയാളം PDF
 214. നിത്യകര്‍മ്മചന്ദ്രിക PDF - സ്വാമി ആത്മാനന്ദഭാരതി
 215. ചിന്താരത്നം - എഴുത്തച്ഛന്‍ PDF (വ്യാഖ്യാനം)
 216. തത്ത്വബോധം (ഭാഷാനുവാദം) PDF - സദാനന്ദസ്വാമികള്‍
 217. വിഗ്രഹാരാധന PDF - സദാനന്ദസ്വാമി
 218. അഷ്ടാവക്രഗീത (വ്യാഖ്യാനം) PDF
 219. ശ്രീ ഭട്ടാരശതകം PDF - വാഴപ്പിള്ളേത്ത് കൊച്ചുരാമന്‍പിള്ള
 220. ശാന്തിമന്ത്രങ്ങള്‍ (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം) PDF ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
 221. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസാരത്തോടുകൂടി) PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്
 222. ബാലാഹ്വസ്വാമിചരണാഭരണം PDF (ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം)
 223. സദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF
 224. ശ്രീ തീര്‍ത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF
 225. ഭഗവാന്‍ രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു - PDF
 226. ചിജ്ജഡചിന്തനം (വ്യാഖ്യാനം) PDF - ബ്രഹ്മശ്രീ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 227. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ - ഡൌണ്‍ലോഡ് PDF
 228. ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം - സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി (ശബ്ദരേഖ, ലേഖനങ്ങള്‍ )
 229. ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠം
 230. ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 231. സത്യാര്‍ത്ഥപ്രകാശം PDF - സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
 232. നാരായണീയം അര്‍ത്ഥസഹിതം - PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
 233. ജ്ഞാനപ്പാന - പൂന്താനം നമ്പൂതിരി - PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
 234. ആത്മോപദേശശതകം പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 235. നിര്‍വാണഷട്കം - പ്രഭാഷണം MP3, വ്യാഖ്യാനം
 236. ഏകശ്ളോകി പ്രഭാഷണം MP3 - ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 237. മനീഷാപഞ്ചകം വ്യാഖ്യാനം PDF, പ്രഭാഷണം MP3
 238. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ‘അറിവ്’ - MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 239. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യപാരായണം PDF ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ
 240. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി - ചട്ടമ്പിസ്വാമി
 241. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ
 242. ജീവകാരുണ്യപഞ്ചകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (1)
 243. ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം PDF
 244. ഞാന്‍ ആരാണ്? - ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി