ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ കാവ്യകണ്ഠ ഗണപതി മുനി എഴുതിയ “രമണഗീത” അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 56.8 MB, 4 hrs 8 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 18.5 MB 81 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 18.7 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 19.4 MB 85 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌