80 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മസൂത്രശാംകരഭാഷ്യം മലയാളത്തിലേക്ക് ശ്രീ പി. ശങ്കുണ്ണിമേനോന്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തൃശൂര്‍ മംഗളോദയം പ്രസ്സില്‍ അച്ചടിച്ച്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രഥമാദ്ധ്യായത്തിന്റെ സ്കാന്‍ ചെയ്ത പകര്‍പ്പ്.

ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം ഒന്നാം അദ്ധ്യായം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.