2009ല്‍ എറണാകുളത്ത് വച്ച് നടന്ന ശ്രീമദ്ഭാഗവതസത്രത്തില്‍ വിവിധ ആചാര്യന്മാര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ആചാര്യന്‍‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 21.2 MB 92 മിനിറ്റ് ശ്രീ ഭാരതി പ്രേമ പാണ്ഡുരംഗ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 20.4 MB 89 മിനിറ്റ് പ്രൊഫ.എ.വി.വാസുദേവന്‍ പോറ്റി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 12.7 MB 56 മിനിറ്റ് സ്വാമി അശേഷാനന്ദ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 17.4 MB 76 മിനിറ്റ് സ്വാമി ചിദാനന്ദ സരസ്വതി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 15.9 MB 70 മിനിറ്റ് അഡ്വ.ടി.ആര്‍.രാമാനന്ദന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 13.5 MB 59 മിനിറ്റ് ഡോ.കെ.പി.കേശവന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 13.3 MB 59 മിനിറ്റ് ഡോ.എം.സാംബശിവന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ശ്രീ അപ്പു വാര്യര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 12.5 MB 55 മിനിറ്റ് ശ്രീ തോട്ടം ശ്യാമന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 20.7 MB 90 മിനിറ്റ് ശ്രീ കുഞ്ഞുരാമ വാര്യര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 12.4 MB 54 മിനിറ്റ് ഡോ.പി.രാമന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 15.8 MB 69 മിനിറ്റ് ശ്രീ മാടശ്ശേരി ഹരിപ്രിയ‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 17.5 MB 76 മിനിറ്റ് ശ്രീ കെ.ആര്‍.നമ്പ്യാര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 14.6 MB 64 മിനിറ്റ് ശ്രീ താമരശ്ശേരി ശങ്കരന്‍ ഭട്ടതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 14.9 MB 65 മിനിറ്റ് ഡോ. പി.വി.വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 21.1 MB 92 മിനിറ്റ് പ്രൊഫ. ടി.ജി.പുരുഷോത്തമന്‍ നായര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 14.3 MB 63 മിനിറ്റ് ശ്രീ പാലഞ്ചേരി നവീന്‍ ശങ്കര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
18 14.8 MB 65 മിനിറ്റ് സ്വാമി അദ്ധ്യാത്മാനന്ദ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
19 18.9 MB 83 മിനിറ്റ് ശ്രീ ഒറവങ്കര അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
20 16.3 MB 71 മിനിറ്റ് ശ്രീ മാടശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
21 16.9 MB 74 മിനിറ്റ് ശ്രീ കന്ദമംഗലം പരമേശ്വരന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
22 13.6 MB 59 മിനിറ്റ് പ്രൊഫ. തുറവൂര്‍ വിശ്വംഭരന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
23 22.4 MB 98 മിനിറ്റ് ഡോ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
24 15.9 MB 69 മിനിറ്റ് ശ്രീ കന്ദമംഗലം സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
25 12.9 MB 56 മിനിറ്റ് ശ്രീ സി. പി. നായര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
26 15.5 MB 68 മിനിറ്റ് ശ്രീ കാവനാട് രാമന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
27 21.5 MB 94 മിനിറ്റ് ശ്രീ ഗുരുവായൂര്‍ മണിസ്വാമി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
28 12.9 MB 56 മിനിറ്റ് സ്വാമി സന്‍മയാനന്ദ സരസ്വതി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
29 20 MB 87 മിനിറ്റ് ശ്രീ എ.കെ.ബി.നായര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
30 26.7 MB 117 മിനിറ്റ് ശ്രീ വെണ്മണി കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
31 19.4 MB 85 മിനിറ്റ് ശ്രീ ഹരിനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
32 15.2 MB 66 മിനിറ്റ് ശ്രീ കെ.ഹരിദാസ്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
33 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ശ്രീ വെണ്മണി രാജാനന്ദ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
34 12.1 MB 53 മിനിറ്റ് പ്രൊഫ. വി.വൈദ്യലിംഗശര്‍മ‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
35 13.5 MB 59 മിനിറ്റ് ശ്രീ എ.കെ.പ്രഭാകര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
36 13.4 MB 58 മിനിറ്റ് ശ്രീ എന്‍.സോമശേഖരന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
37 14 MB 61 മിനിറ്റ് ശ്രീ മുംബൈ ചന്ദ്രശേഖരശര്‍മ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
38 14.6 MB 64 മിനിറ്റ് സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
39 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ശ്രീ പാര്‍ഥസാരഥിപുരം വിശ്വനാഥപിള്ള ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
40 19.4 MB 84 മിനിറ്റ് ശ്രീ പേരാട്ടുപുരം കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
41 17.5 MB 76 മിനിറ്റ് ശ്രീ ഇളംകുളം ദാമോദരശര്‍മ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
42 14.5 MB 63 മിനിറ്റ് ശ്രീ മാങ്കുട്ടി തമ്പുരാന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
43 11.9 MB 52 മിനിറ്റ് ശ്രീ സ്വപ്രഭാനന്ദ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
44 20.5 MB 90 മിനിറ്റ് ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കിട്ടരാമന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
45 11.9 MB 52 മിനിറ്റ് ശ്രീ മുംബൈ ചന്ദ്രശേഖരശര്‍മ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
46 15.6 MB 68 മിനിറ്റ് ശ്രീ. ഇന്ദിര കൃഷ്ണകുമാര്‍‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
47 16.8 MB 73 മിനിറ്റ് ശ്രീ വി.ആര്‍.കൃഷ്ണചന്ദ്രന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
48 19.1 MB 83 മിനിറ്റ് ശ്രീ എസ്.രാജേന്ദ്രന്‍ നായര്‍‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
49 12.4 MB 55 മിനിറ്റ് സ്വാമി തത്വസ്വരൂപാനന്ദ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
50 12.3 MB 54 മിനിറ്റ് സ്വാമി തത്വസ്വരൂപാനന്ദ‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
51 13.4 MB 58 മിനിറ്റ് ശ്രീ കേശവന്‍നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
52 12.4 MB 54 മിനിറ്റ് ശ്രീ ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
53 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ശ്രീ വെണ്മണി ഭാവദാസന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
54 13.4 MB 58 മിനിറ്റ് ശ്രീ എന്‍.വി.നമ്പ്യാതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
55 17.6 MB 76 മിനിറ്റ് ശ്രീ പെരുമ്പിള്ളി കേശവന്‍ നമ്പൂതിരി ഡൗണ്‍ലോഡ്‌