ഇ-ബുക്സ്

ചില ദിവ്യചരിതങ്ങള്‍ PDF

നമ്മുടെ ജീവിതം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനും മോക്ഷം നേടുന്നതിനും ദിവ്യന്മാരുടെ ചരിതങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ശക്തിയേറിയ ഉപകരണമാകുന്നു. ഡോ. ടി. എം. പി. മഹാദേവന്‍ എഴുതി എ. എസ്. നാരായണയ്യര്‍ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത ‘ചില ദിവ്യചരിതങ്ങള്‍’ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഭാരതത്തില്‍ ജനിച്ച പത്ത് ദിവ്യന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തിരുജ്ഞാനസംബന്ധര്‍, തിരുനാവുക്കരശര്‍, സുന്ദരമൂര്‍ത്തിനായനാര്‍, മാണിക്യവാചകര്‍, നമ്മാഴ്വാര്‍, ആണ്ടാള്‍, ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍, ശ്രീരാമാനുജന്‍, ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസര്‍, ശ്രീരമണമഹര്‍ഷി എന്നിവരുടെ ജീവചരിത്രത്തിലൂടെയും ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയും ഒരു ചെറുയാത്രയാണീ ഗ്രന്ഥം.

ചില ദിവ്യചരിതങ്ങള്‍ PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.

Back to top button