ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചില കഥകളും ഉപദേശങ്ങളും ജീവചരിത്രവും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എ എസ് പി അയ്യര്‍ എഴുതിയ ആംഗലേയ പുസ്തകത്തിനു ശ്രീ സി എസ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ പോറ്റി മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ വിവര്‍ത്തനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ