ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പുരാണം PDF (ഹംസപ്പാട്ട്)

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ചരിത്രം എഴുത്തച്ഛന്റെ കിളിപ്പാട്ടുപോലെ മധുരമായി ഹംസപ്പാട്ടായി പ്രൊഫ. ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍ എഴുതിയതാണ് ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പുരാണം എന്ന ഈ കൃതി. നാലു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി വിദ്യാധിരാജ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിച്ച ശ്രീ വേലായുധന്‍ നായര്‍...

അഹിംസ – ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

(മനുഷ്യന്‍ സസ്യഭുക്കാണോ മാംസഭുക്കാണോ എന്നുള്ള ചര്‍ച്ച സര്‍വ്വസാധാരണമാണ്. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ രചിച്ച ‘ജീവകാരുണ്യനിരൂപണം’ എന്ന പ്രബന്ധത്തില്‍ ഈ വിഷയത്തെ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കൂ.) ‘ആചാര്യഃ സര്‍വ്വചേഷ്ടാസു ലോക...

കേരളത്തിലെ രണ്ടു യതിവര്യന്മാര്‍ – ഒരു പഠനം PDF

ശ്രീ. ടി ആര്‍ ജി കുറുപ്പ് എഴുതിയ ‘കേരളത്തിലെ രണ്ടു യതിവര്യന്മാര്‍’ എന്ന ഈ പുസ്തകം കേരളത്തില്‍ ജ്വലിച്ചു നിന്നിരുന്ന രണ്ടദ്ധ്യാത്മ ജ്യോതിസ്സുകളായിരുന്ന ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെയും ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാമികളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം ആണ്....

പരമഭട്ടാരക ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം PDF

ശ്രീ പി കെ പരമേശ്വരന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹഭാഗവും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തില്‍ നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ചില രസകരമായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രീ എന്‍ ഗോപിനാഥന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ ഭാഗവും തിരുവനന്തപുരം ദര്‍ശനം പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്...

പരമഭട്ടാരശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF

ശ്രീ പറവൂര്‍ കെ. ഗോപാലപിള്ള എഴുതി കൊല്ലവര്‍ഷം 1110 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘പരമഭട്ടാരശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ജീവചരിത്രം’ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ജീവചരിതം. ഈ ഗ്രന്ഥം മൂന്ന്‍ പങ്കായി പകുത്ത്‌ പത്തദ്ധ്യായങ്ങളുള്ള...

ശ്രീഭട്ടാരശതകം PDF – മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ മഹനീയ അപദാനങ്ങളെയും ജീവചരിത്രത്തെയും ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച കൃതിയാണ് ശ്രീഭട്ടാരശതകം. വേറെയും ഭട്ടാരശതകങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീ പന്നിശ്ശേരി നാണുപിള്ള അദ്ധ്യക്ഷനായുള്ള സമിതി പരിശോധിച്ച് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്...
Page 2 of 10
1 2 3 4 10