ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

 • ശ്രീവിദ്യാധിരാജചരിതാമൃതം PDF – മുതുകുളം ശ്രീധര്‍

  മഹാകവി മുതുകുളം ശ്രീധര്‍ എഴുതിയ ശ്രീവിദ്യാധിരാജചരിതാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ജനനവും ബാല്യവും, ആദ്ധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യം, സത്സംഗവും സിദ്ധികളും, ശിഷ്യന്മാര്‍, ജീവകാരുണ്യം തുടങ്ങി പതിനെട്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവിതം…

  Read More »
 • ശ്രീ വിദ്യാധിരാജന്‍ PDF – കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള

  ശ്രീ കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള എഴുതിയ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളുടെ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹമാണ് 'ശ്രീ വിദ്യാധിരാജന്‍'. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ക്കുശേഷം കേരളത്തിലുണ്ടായ സിദ്ധയോഗി, ജീവന്മുക്തന്‍, സര്‍വ്വകലാവല്ലഭന്‍, കേരളീയസംസ്കാരസമുദ്ധാരകന്‍, ദ്രാവിഡഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്‍, ചരിത്രകാരന്‍, ഗവേഷകന്‍…

  Read More »
 • ഭക്തിയും വിഗ്രഹാരാധനയും (326)

  വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. വളര്‍ച്ചയുടെ ആ പ്രത്യേകഘട്ടത്തിലാണയാള്‍. അപ്പോള്‍ അയാള്‍ക്ക് വിഗ്രഹങ്ങള്‍ വേണം. ബുദ്ധിമാന്മാര്‍ ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൂട്ടരെ മുന്നോട്ടു പോകാനും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും തുണയ്ക്കയത്രേ. പല…

  Read More »
 • ശ്രീ വിദ്യാധിരാജവിജയം തുള്ളല്‍ PDF

  ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ചരിത്രം ആധാരമാക്കി മഹാകവി കെ. സി. കേശവപിള്ളയുടെ മകനായ കെ. എന്‍. ഗോപാലപിള്ള എഴുതിയ തുള്ളല്‍ കൃതിയാണ് ശ്രീ വിദ്യാധിരാജവിജയം തുള്ളല്‍.അദ്ഭുതസിദ്ധനായിരുന്ന വിദ്യാധിരാജസ്വാമികളുടെ ചരിത്രം…

  Read More »
 • ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം അഷ്ടോത്തരി PDF – കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള

  നാനാത്ത്വബുദ്ധി നിജ സത്തമറയ്ക്കുമെന്നും ഏകത്ത്വബുദ്ധി നിജഭാവമുണര്‍ത്തുമെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയവിടുന്നു നിദര്‍ശനത്താല്‍ വിദ്യാധിരാജ ഭഗവന്‍! തവ സുപ്രഭാതം. ശ്രീ കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള എഴുതി പെരുമണ്‍ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ…

  Read More »
 • ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF – ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍

  ബ്രഹ്മം മനുഷ്യവടിവാര്‍ന്നവനീതലത്തില്‍ സമ്മോദമോടു നിജ ലീലകളാടി വീണ്ടും ബ്രഹ്മത്തിനുള്ള സഹജസ്ഥിതിയായ്ച്ചമഞ്ഞ വിദ്യാധിരാജ ഭഗവന്‍! തവ സുപ്രഭാതം. പ്രൊഫ. ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍ എഴുതി പ്രൊഫ. കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി…

  Read More »
 • ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF – ചന്ദ്രദത്തന്‍

  ജന്തുക്കളാകെയരുളാല്‍ സ്വസഹോദരങ്ങ- ളന്ധര്‍ക്കുപോലുമിതിനായ് വഴികാട്ടിവാഴാന്‍ ബന്ധുക്കളെന്നവരെയും സ്വയമാദരിച്ച വിദ്യാധിരാജ യതിനായക സുപ്രഭാതം. 1979ല്‍ സി. ചന്ദ്രദത്തന്‍ എഴുതി പന്മന വിദ്യാധിരാജ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് 'ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ…

  Read More »
 • ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിത്രം PDF

  യാമിനിദേവി എഴുതി തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ വിദ്യാധിരാജസഭ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ചെറു പുസ്തകമാണ് 'ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിത്രം'. തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണമ്മൂലയില്‍ അയ്യപ്പനായി ജനിച്ച്, കുഞ്ഞന്‍ പിള്ള എന്നറിയപ്പെട്ട്,…

  Read More »
 • തത്ത്വമസി വിദ്യാധിരാജഗദ്യം PDF – പ്രൊഫ. എ. വി. ശങ്കരന്‍

  ഉള്ളൂര്‍ക്കോട്ടു വീട്ടില്‍ നങ്കമ്മ എന്ന മഹതിയുടെയും താമരശ്ശേരി ഇല്ലത്തെ വാസുദേവശര്‍മ്മയുടെയും അരുമസന്താനമായി തിരുവവതാരം ചെയ്ത്, അയ്യപ്പനായി - കുഞ്ഞനായി - ഷണ്മുഖദാസനായി - വിദ്യാധിരാജനായി - ശ്രീ…

  Read More »
 • ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നവോത്ഥാനവും PDF

  ശ്രീ കെ. ജി. നീലകണ്ഠന്‍ നായര്‍ രചിച്ച 'ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നവോത്ഥാനവും' എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രവും ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചും സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിനു അവര്‍ വഹിച്ച…

  Read More »
 • Page 3 of 6
  1 2 3 4 5 6
Back to top button