ഇ-ബുക്സ്

 • വേദാന്തമാലിക / അദ്വൈതസ്തബകം PDF – ശ്രീനീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍

  ശ്രീനീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍ രചിച്ച വേദാന്തമാലിക അഥവാ അദ്വൈതസ്തബകം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വേദാന്താര്യാശതകം, ശ്രീരാമഗീതാഭാഷ, ഹസ്താമലകംഭാഷ, ആനന്ദമന്ദാരം, ഹരികീര്‍ത്തനം, രാമഹൃദയംഭാഷ, ആത്മപഞ്ചകംഭാഷ, കൈവല്യകന്ദളീ, ശ്രീമദാരാധ്യപാദപഞ്ചകം എന്നീ കൃതികള്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

  Read More »
 • നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളും കേരളവും

  1863-ല്‍ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ജനിച്ച തുളസീചരണ്‍ദത്ത് 1886 ഡിസംബര്‍ 24ന് സന്ന്യാസദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികള്‍ പേര് സ്വീകരിച്ചു. 1901-ല്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണമഠത്തിന്റെ അസിസ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഹരിപ്പാടുള്ള വേദാന്തസംഘത്തിന്റെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണജയന്തി…

  Read More »
 • ഗാന്ധിസാഹിത്യം PDF – 7 വാല്യങ്ങള്‍

  ഗാന്ധിസാഹിത്യം ഭാരതത്തിലെ പ്രാദേശികഭാഷകളിലെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ഗാന്ധിസ്മാരകനിധിയുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തെ മലയാളത്തില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ രൂപത്തില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഗാന്ധിസാഹിത്യം ലഭ്യമാക്കി സാക്ഷാത്കരിച്ച് സഹകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ഈ ഗാന്ധിജയന്തി…

  Read More »
 • കേരളക്കരയിലൂടെ ഗാന്ധിജി PDF

  ശ്രീ മലയിന്‍കീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സമാഹരിച്ച് കേരളം സര്‍ക്കാരിന്റെ പബ്ലിക്‌ റിലേഷന്‍സ്‌ വകുപ്പ്‌ സൗജന്യ വിതരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് 'കേരളക്കരയിലൂടെ ഗാന്ധിജി' എന്ന ഈ പുസ്തകം. 'ഖിലാഫത്ത്' സമരത്തിനു പിന്തുണ…

  Read More »
 • സഹസ്രകിരണന്‍ – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം PDF

  നെയ്യാറ്റിന്‍കരയിലെ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജവേദാന്തപഠനകേന്ദ്രം ആദ്ധ്യാത്മിക രംഗത്ത്, വിശേഷിച്ച് ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിലേറെക്കാലമായി പഠനഗവേഷണപാഠനങ്ങള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആചാര്യനായ ഡോ. എം. പി.…

  Read More »
 • തമിഴകവും ദ്രാവിഡമാഹാത്മ്യവും PDF – സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

  സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ രചിച്ച ഒരു ലേഖനസമാഹാരമാണ് 'തമിഴകവും ദ്രാവിഡമാഹാത്മ്യവും' എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ, ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും കേറിക്കിടക്കാനൊരിടം സ്വന്തമാക്കാതെ, അന്ത്യംവരെ ഒറ്റയാനായി ഊരുചുറ്റിയ ഒരു സ്വാമി…

  Read More »
 • കേരള ചരിത്രവും തച്ചുടയകൈമളും PDF – സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

  സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ രചിച്ച 'കേരള ചരിത്രവും തച്ചുടയകൈമളും' എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഈ അടുത്തകാലത്ത് കണ്ടെത്തിയതാണ്. കേരള ചരിത്രവും തച്ചുടയകൈമളും, കൂടല്‍മാണിക്യവും തച്ചുടയകൈമളും, കേരളത്തിലെ ബുദ്ധജൈന വിഗ്രഹങ്ങള്‍,…

  Read More »
 • ശിവ പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗി PDF

  CE 1263ല്‍ (കൊല്ലവര്‍ഷം 438 മീനം പൂരുട്ടാതി), അതായത് ഏകദേശം 750 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്, ജനിച്ച് ഒരു യോഗിയായി 723 വര്‍ഷം ജീവിച്ച് 1986 ഏപ്രില്‍ ആറിന്…

  Read More »
 • ശുഷ്കവേദാന്തതമോഭാസ്കരം PDF – മലയാളസ്വാമികള്‍

  ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ പ്രശിഷ്യനായി ആന്ധ്രദേശത്ത് ആധ്യാത്മികചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച സന്യാസിവര്യനും പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനും ആണ് ശ്രീ മലയാളസ്വാമികള്‍. ശങ്കരവേദാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രൂപംകൊണ്ട ആത്മജ്ഞാനാത്മകമായ വേദാന്തമാണ് മലയാളസ്വാമികള്‍ 'ശുഷ്കവേദാന്തതമോഭാസ്കരം' എന്ന ഈ…

  Read More »
 • ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
Back to top button