ഇ-ബുക്സ്

 • ബാലാഹ്വസ്വാമിചരണാഭരണം PDF (ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം)

  അദ്വൈതബ്രഹ്മവിദ്യാസമ്പ്രദായത്തെ കേരളത്തില്‍ പുനപ്രതിഷ്ഠിച്ച പ്രത്യഗ്രശങ്കരന്‍ ആയി വിരാജിച്ച പരമഭട്ടാര ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികളുടെ 55 വയസ്സ്വരെയുള്ള ജീവചരിത്രസംഗ്രഹമാണ് 'ബാലാഹ്വസ്വാമിചരണാഭരണം' എന്ന പുസ്തകം. ബാലാഹ്വസ്വാമി, കുഞ്ഞന്‍പിള്ള, ചട്ടമ്പിസ്വാമി എന്നീ പേരുകളില്‍…

  Read More »
 • സദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF

  ഭാരതീയരായ നാം ഓരോരുത്തരും പാശ്ചാത്യസംസ്കാരങ്ങള്‍ക്കും രീതികള്‍ക്കും അടിമപ്പെട്ടും ആത്മീയതയെ അവഗണിച്ചും അധഃപതിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളായ നാമെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു സംഘടനയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ…

  Read More »
 • ശ്രീ തീര്‍ത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF

  ശ്രീ തീര്‍ത്ഥപാദപരമഹംസസ്വാമികള്‍ പരമപൂജ്യ ശ്രീവിദ്യാധിരാജസ്വാമിതിരുവടികളുടെ ശിഷ്യപ്രമുഖനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ലോകസമക്ഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാന്‍ അനവരതം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദേശികോത്തമനും ആയിരുന്നു. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ മഹാസമാധിക്കുശേഷം തീര്‍ത്ഥപാദസമ്പ്രദായത്തിലെ…

  Read More »
 • ഭഗവാന്‍ രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു – PDF

  തിരുവണ്ണാമലയിലെ ശ്രീരമണാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'Talks with Sri Ramana Maharshi'' എന്ന മഹദ്‌ഗ്രന്ഥത്തിന് ശ്രീ തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍ തയ്യാറാക്കിയ മലയാള പരിഭാഷയായ ഭഗവാന്‍ രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു…

  Read More »
 • ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം – തുഞ്ചത്തു് എഴുത്തച്ഛന്‍ (PDF)

  നാരായണായ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ, നരകസന്താപനാശക,ജ- ഗന്നാഥ വിഷ്ണു ഹരി നാരായണായ നമഃ ഓങ്കാരമായ പൊരുള്‍ മൂന്നായ് പിരിഞ്ഞുടനെ ആങ്കാരമായതിനു…

  Read More »
 • ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠം

  ബൃഹദ്യോഗവാസിഷ്ഠത്തിന്റെ പ്രചാരം ചുരുങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠത്തിന്റെ അവതാരം. തത്വപ്രതിപാദനങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നുപോവാതെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പദ്യങ്ങളുള്ള ബൃഹദ്യോഗവാസിഷ്ഠത്തെ ആറായിരം പദ്യങ്ങളാക്കി ആറു പ്രകരണങ്ങളില്‍ ഒതുക്കി നിര്‍ത്തിയതാണ് ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠം. കാശ്മീരദേശക്കാരനായ അഭിനന്ദനെന്ന…

  Read More »
 • ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനം PDF – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

  "ഹിന്ദുക്കളായ മഹാന്മാരെ! നിങ്ങള്‍ ഇനിയെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കാതെ അവരവരുടെ ശക്തിക്കുതകുംവണ്ണം വിദ്യകൊണ്ടോ ധനംകൊണ്ടോ കഴിയുന്നതും ഉത്സാഹിച്ചു ഈ ക്രിസ്തുമതദുരാചാരങ്ങളെ നിവൃത്തിപ്പിക്കുവാന്‍ തുനിയുമെന്നു ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.‍" - ഷണ്മുഖദാസന്‍

  Read More »
 • സത്യാര്‍ത്ഥപ്രകാശം PDF – സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി

  ആര്യസമാജ സ്ഥാപകനും സാമൂഹിക പരിഷ്കര്‍ത്താവുമായ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി രചിച്ച കൃതിയാണ് സത്യാര്‍ഥപ്രകാശം. ഈശ്വര നാമങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം, വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, അധ്യയന - അധ്യാപക സമ്പ്രദായം, സമാവര്‍ത്തനം…

  Read More »
 • നാരായണീയം അര്‍ത്ഥസഹിതം – PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

  മേല്‍പ്പത്തൂര്‍ നാരായണഭട്ടതിരി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ വിരചിച്ച ശ്രീമദ് നാരായണീയം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തരൂപമാണ്. 14000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭാഗവത പുരാണത്തെ അതിന്റെ സാരം ഒട്ടും ചോര്‍ന്നു…

  Read More »
 • ജ്ഞാനപ്പാന – പൂന്താനം നമ്പൂതിരി – PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

  ശ്രീ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി രചിച്ച ജ്ഞാനപ്പാന എന്നാ മലയാള ഭക്ത കവിത PDF രൂപത്തില്‍ ഇവിടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. വന്ദനം, കാലലീല, അധികാരിഭേദം,, തത്ത്വവിചാരം, കര്‍മ്മഗതി,…

  Read More »
 • Page 28 of 30
  1 26 27 28 29 30
Back to top button