ഇ-ബുക്സ്

 • സിദ്ധവേദം – ജീവന്റെ ചരിത്രം PDF

  സിദ്ധസമാജ സ്ഥാപകനായ സ്വാമി ശിവാനന്ദപരമഹംസരാല്‍ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട മോക്ഷസൂത്രമാണ് 'സിദ്ധവേദം' എന്ന ഈ പുസ്തകം. ഒരിക്കല്‍ സ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രത്തോടുകൂടി ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതറിഞ്ഞപ്പോള്‍ സിദ്ധ സമാജം പ്രസിഡന്റിനു അയച്ച…

  Read More »
 • വിവേകചൂഡാമണി വ്യാഖ്യാനം PDF – സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി

  ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച പ്രകരണങ്ങളില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിവേകചൂഡാമണി. ഒരു സാധകനറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും സമഗ്രമായും വിശദമായും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികള്‍ വിവേകചൂഡാമണിയ്ക്ക് ലളിതവും എന്നാല്‍ ആഴവും…

  Read More »
 • ഉപനിഷത്ത് കഥകള്‍ PDF – സ്വാമി ധര്‍മ്മാനന്ദ സരസ്വതി

  സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ഉപനിഷത്തിലേയ്ക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ഉതകുന്ന വിധത്തില്‍ ഉപനിഷത്തുക്കളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന ചില പ്രധാന കഥാസന്ദര്‍ഭങ്ങളെ സ്വാമി ധര്‍മ്മാനന്ദ സരസ്വതി കഥാരൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി 'ശ്രീഹൃദയം' യോഗവേദാന്തമാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.…

  Read More »
 • ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF – എ.ജി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍

  ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യത്തിനു ശ്രീ. എ.ജി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഭാഷാനുവാദം ഡോ. വി.എസ്. ശര്‍മ്മ സംശോധനം ചെയ്തു ആമുഖമെഴുതി കേരള സര്‍വകലാശാല പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണ് രണ്ടുവാല്യങ്ങളുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം. നാലു…

  Read More »
 • ആത്മാനുഭൂതി (വേദാന്തം) PDF – വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍

  കോട്ടയം വാഴൂര്‍ തീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍ രോഗഗ്രസ്തനായ ഒരു ശിഷ്യനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുവാന്‍ വേണ്ടി എഴുതി അയച്ചുകൊടുത്ത പദ്യങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ്ആത്മാനുഭൂതി എന്ന ഈ ലഘുപുസ്തകം. ആത്മാനുഭൂതിയുടെ…

  Read More »
 • ഹോരാശാസ്ത്രം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF – കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യര്‍

  വരാഹമിഹിരന്റെ ഹോരാശാസ്ത്രത്തിനു വിദ്വാന്‍ കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യര്‍ എഴുതിയ ഹൃദ്യപഥാ എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. പഴയ മലയാളത്തില്‍ മലയാള അക്കങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു അച്ചടിച്ച ഈ…

  Read More »
 • ബൃഹല്‍പരാശര ഹോരാസംക്ഷേപം PDF

  പരാശരമുനീപ്രണീതമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ജ്യോതിഷസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന 'പരാശരഹോരാസംക്ഷേപം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനു ലളിതമായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ബൃഹല്‍പരാശര ഹോരാസംക്ഷേപം എന്ന ഈ പുസ്തകം. ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരകാദി ഭേദങ്ങള്‍,…

  Read More »
 • ബാപ്പു PDF – ഘനശ്യാമദാസ് ബിര്‍ള

  ശ്രീ ജി. ഡി. ബിര്‍ള രചിച്ച ബാപു എന്ന ഗ്രന്ഥം മഹാകവി ജി ശങ്കരകുറുപ്പിന്റെ ധര്‍മ്മപത്നി പി സുഭദ്ര അമ്മ ഹിന്ദിയില്‍ നിന്നും വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തതാണ് ഈ…

  Read More »
 • ബ്രഹ്മസൂത്രം ഭാഷാടീകാസഹിതം PDF

  ശ്രീ വേദവ്യാസനാല്‍ വിരചിതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രം അഥവാ വേദാന്തദര്‍ശനത്തില്‍ ചുരുങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ട് പരബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിന്റെ സംഗോപാംഗനിരൂപണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കൃതിയുടെ ശബ്ദാര്‍ത്ഥം യഥാതഥം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടും ആശയത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ഒരു 'ടീക'യായി…

  Read More »
 • ഗീതഗോവിന്ദം മൂലം PDF

  ജയദേവകൃതമായ അഷ്ടപദിയാണ് ഗീതഗോവിന്ദം. ഇതിലെ ഓരോ ഗീതത്തിലും എട്ടു പദങ്ങൾ വീതമുണ്ട്. സോപാന സംഗീതത്തിനു ഗീതഗോവിന്ദത്തിലെ ഗീതങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പാടുന്നത്. ശ്രീ മഹാഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന രാസലീലയാണ്…

  Read More »
 • രാമായണ തത്വം PDF – സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി

  അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദസരസ്വതി രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് രാമായണ തത്വം. രാമായണ കഥകളുടെ അകത്തേയ്ക്കു നോക്കി അതിന്റെ സാരാംശം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം സത്യാന്വേഷികള്‍ക്ക് വളരെ…

  Read More »
 • സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ – വിദേശപ്രസംഗങ്ങള്‍ PDF

  അമേരിക്കയിലും മറ്റു വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ നടത്തിയ ദിവ്യപ്രഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത മണിമുത്തുകള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കി കൊട്ടാരക്കര കരിമ്പിന്‍പുഴ ശ്രീ ശിവശങ്കരാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് 'സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - വിദേശപ്രസംഗങ്ങള്‍'…

  Read More »
 • പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍ PDF – കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ

  ശ്രീ പരമഭട്ടാരക ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് ശ്രീ കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ രചിച്ച ലേഖന സമാഹാരമാണ് 'പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍' എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. സ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്യപൂര്‍വ്വസുന്ദരങ്ങളായ പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളും ഭക്ത്യാദരപൂര്‍വം…

  Read More »
 • വേദാന്തശാസ്ത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രം PDF

  ബംഗാളിയായ ശ്രീധര്‍ മജൂംദാര്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ എഴുതിയ വേദാന്ത ഫിലോസഫി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് എന്‍. ഗോവിന്ദപ്പണിക്കര്‍ എഴുതിയ പരിഭാഷയാണ് വേദാന്ത ശാസ്ത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.…

  Read More »
 • പ്രൌഢാനുഭൂതി പ്രകരണ പ്രകാശിക PDF

  ഏകശ്ലോകി, മനീഷാപഞ്ചകം, മായാപഞ്ചകം, അദ്വൈതപഞ്ചരത്നം, നിര്‍വാണഷട്കം, ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യഷ്ടകം, ദശശ്ലോകി, നിര്‍വാണമഞ്ജരി, പ്രൌഢാനുഭൂതി, ജീവന്മുക്താനന്ദലഹരി, ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാലാ, ഭജഗോവിന്ദം, അദ്വൈതാനുഭൂതി, അപരോക്ഷാനുഭൂതി എന്നീ ശ്രീശങ്കരകൃതികള്‍ക്ക് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍…

  Read More »
 • ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF – ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള

  സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞന്മാരായ മലയാളികള്‍ക്ക് ആശയഗ്രഹണത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തില്‍ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള മൂലശ്ലോകങ്ങളിലെ ഗഹനമായ ഭാവത്തെയും ഭക്തിരസത്തെയും സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ലളിതഭാഷയില്‍ ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള അനുപദതര്‍ജ്ജമ ചെയ്തതാണ് 'ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം'…

  Read More »
 • തമസോ മാ ജ്യോതിര്‍ഗമയ PDF – NSS ആദ്ധ്യാത്മിക കൈപ്പുസ്തകം

  ധാര്‍മ്മികച്യുതിയുടെ അന്ധകാരത്തില്‍പ്പെട്ട് വഴികാണാതെ ഉഴലുള്ള ജനതയ്ക്ക് അധ്യാത്മിക പഠനത്തിനു ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നതിനുവേണ്ടി നായര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി കരയോഗങ്ങളില്‍ ആരംഭിച്ച ആദ്ധ്യാത്മിക പഠന ക്ലാസിലെ പരിശീലകര്‍ക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ…

  Read More »
 • കണ്ണശ്ശഗീത / ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത PDF – നിരണം മാധവപ്പണിക്കർ

  ഇന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗീതാവിവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നത് മാധവപ്പണിക്കരുടെ ഭാഷാഭഗവദ്ഗീതയാണ്., അതായത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗീതാവിവര്‍ത്തനം മലയാളത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. സംസ്കൃതം അതിന്റെ സര്‍വോച്ചമായ സ്ഥാനത്ത് വിരാജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പതിനാലാം…

  Read More »
 • ഓം ശ്രീമഹാഭാഗവതം ലളിതഗദ്യസംഗ്രഹം PDF

  പ്രാഥമിക അക്ഷരജ്ഞാനം മാത്രം ലഭിച്ച സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക ധാര്‍മ്മിക തത്ത്വങ്ങള്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ തക്ക ലളിതഭാഷയില്‍, ഭാഗവതപുരാണം മൂലഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രധാനവിഷയങ്ങള്‍ എല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച്,…

  Read More »
 • വ്യാസമഹാഭാരതം സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗദ്യവിവര്‍ത്തനം PDF – വിദ്വാന്‍ കെ. പ്രകാശം

  "ഇത്രയ്ക്ക് മഹാര്‍ഹമായ ഈ വേദാന്തകാവ്യത്തെ, ജീവിതശാസ്ത്രത്തെ, വളരെക്കാലം പാടുപെട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയിലേയ്ക്കു പദാനുപദം വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുകയും അതിലധികം പാടുപെട്ടു പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ കെ. പ്രകാശത്തെ, പണ്ടിത്…

  Read More »
 • അനാസക്തിയോഗം ഭഗവദ്ഗീതാവ്യാഖ്യാനം PDF – ഗാന്ധിജി

  മഹാത്മാഗാന്ധി എഴുതിയ ഭഗവദ്ഗീതാവ്യാഖ്യാനമാണ് അനാസക്തിയോഗം എന്ന ഗ്രന്ഥം. അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മയാണ് ഇതിനെ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. നിഷ്കാമമെന്നു പറയുന്നതു കര്‍മ്മഫലത്യാഗം മാത്രമല്ല, അത് കേവലം ബുദ്ധിയുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ടു…

  Read More »
 • ഉപനിഷത്തുകളുടെ സന്ദേശം PDF – ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍

  ഈശം, കേനം, കഠം എന്നീ ഉപനിഷത്തുകളെ അധികരിച്ച് ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍ കല്‍ക്കത്തയില്‍ ചെയ്ത സമുജ്ജ്വല പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹൃത രൂപമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പഠനം…

  Read More »
 • മാറുന്ന സമൂഹത്തിനു അനിവാര്യമായ ശാശ്വതമൂല്യങ്ങള്‍ PDF – ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍

  തപസ്വാധ്യായനിരതവും കര്‍മ്മനിരതവുമായ തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍ പലപ്പോഴായി ചെയ്ത പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെയും സമാഹാരമാണ് 'മാറുന്ന സമൂഹത്തിനു അനിവാര്യമായ ശാശ്വതമൂല്യങ്ങള്‍' എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.…

  Read More »
 • ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പുരാണം PDF (ഹംസപ്പാട്ട്)

  ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ചരിത്രം എഴുത്തച്ഛന്റെ കിളിപ്പാട്ടുപോലെ മധുരമായി ഹംസപ്പാട്ടായി പ്രൊഫ. ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍ എഴുതിയതാണ് ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പുരാണം എന്ന ഈ കൃതി. നാലു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി…

  Read More »
 • വീരവാണി PDF – ആഗമാനന്ദ സ്വാമികള്‍

  ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടിയില്‍ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ച്, ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെയും വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെയും അനുയായിയായും നാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ആരാധകനുമായി ജീവിച്ച് ആഗമാനന്ദസ്വാമികള്‍ ഹൈന്ദവ തത്ത്വചിന്തയുടെയും അദ്വൈതവേദാന്തത്തിന്റെയും ജയഭേരി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും…

  Read More »
 • ശ്രീമഹാഭാരതം PDF – കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍

  ആകെ പതിനെട്ടു പര്‍വ്വങ്ങളും നൂറു ഉപപര്‍വ്വങ്ങളും രണ്ടായിരം അദ്ധ്യായങ്ങളും മഹാഭാരതത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയരുടെ പഞ്ചമവേദമായ മഹാഭാരതം വെറും 874 ദിവസംകൊണ്ട് വൃത്തബദ്ധമായ പദ്യങ്ങളായെഴുതി വിവര്‍ത്തനം മുഴുമിപ്പിച്ച കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍…

  Read More »
 • വിശ്വാസം വിളക്ക് PDF – കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ

  ധര്‍മ്മാചരണത്തിനുതാകും വിധം പ്രൊഫ. കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ എഴുതി വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏതാനും ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ‘വിശ്വാസം വിളക്ക്’ എന്ന ഈ പുസ്തകം. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെയും…

  Read More »
 • കവനശ്രീ , കവനമഞ്ജരി – ജഗദി വേലായുധന്‍ നായര്‍

  നാലു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി വിദ്യാധിരാജ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണത്തില്‍ ദത്തശ്രദ്ധനായിരുന്ന പ്രൊഫ. ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ കവിതകളുടെയും സ്തുതികളുടെയും നാടോടിഗാനങ്ങളുടെയും വില്ലടിപാട്ടിന്റെയും കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെയും മറ്റും…

  Read More »
 • ചിദാകാശഗീത PDF – സദ്ഗുരു നിത്യാനന്ദ

  "സ്ഥിതപ്രജ്ഞനും അവധൂതനുമായ സദ്ഗുരു നിത്യാനന്ദ ഭഗവാന്റെ മസ്തിഷ്കത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തുവന്ന ജ്ഞാനരത്നങ്ങളാണ് 'ചിദാകാശഗീത'യിലെ ഉള്ളടക്കം. മൂലഗ്രന്ഥം കന്നടയിലാണ്. കേരളത്തില്‍ ജനിച്ച ഈ യോഗിവര്യന്റെ തത്ത്വോപദേശങ്ങള്‍ കേരളീയര്‍ക്ക് അനുബഹ്വിക്കാന്‍…

  Read More »
 • ചില ദിവ്യചരിതങ്ങള്‍ PDF

  നമ്മുടെ ജീവിതം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനും മോക്ഷം നേടുന്നതിനും ദിവ്യന്മാരുടെ ചരിതങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ശക്തിയേറിയ ഉപകരണമാകുന്നു. ഡോ. ടി. എം. പി. മഹാദേവന്‍ എഴുതി എ. എസ്. നാരായണയ്യര്‍…

  Read More »
Close