ഇ-ബുക്സ്

 • ബൃഹല്‍പരാശര ഹോരാസംക്ഷേപം PDF

  പരാശരമുനീപ്രണീതമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ജ്യോതിഷസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന 'പരാശരഹോരാസംക്ഷേപം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനു ലളിതമായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ബൃഹല്‍പരാശര ഹോരാസംക്ഷേപം എന്ന ഈ പുസ്തകം. ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരകാദി ഭേദങ്ങള്‍,…

  Read More »
 • ബാപ്പു PDF – ഘനശ്യാമദാസ് ബിര്‍ള

  ശ്രീ ജി. ഡി. ബിര്‍ള രചിച്ച ബാപു എന്ന ഗ്രന്ഥം മഹാകവി ജി ശങ്കരകുറുപ്പിന്റെ ധര്‍മ്മപത്നി പി സുഭദ്ര അമ്മ ഹിന്ദിയില്‍ നിന്നും വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തതാണ് ഈ…

  Read More »
 • ബ്രഹ്മസൂത്രം ഭാഷാടീകാസഹിതം PDF

  ശ്രീ വേദവ്യാസനാല്‍ വിരചിതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രം അഥവാ വേദാന്തദര്‍ശനത്തില്‍ ചുരുങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ട് പരബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിന്റെ സംഗോപാംഗനിരൂപണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കൃതിയുടെ ശബ്ദാര്‍ത്ഥം യഥാതഥം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടും ആശയത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ഒരു 'ടീക'യായി…

  Read More »
 • ഗീതഗോവിന്ദം മൂലം PDF

  ജയദേവകൃതമായ അഷ്ടപദിയാണ് ഗീതഗോവിന്ദം. ഇതിലെ ഓരോ ഗീതത്തിലും എട്ടു പദങ്ങൾ വീതമുണ്ട്. സോപാന സംഗീതത്തിനു ഗീതഗോവിന്ദത്തിലെ ഗീതങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പാടുന്നത്. ശ്രീ മഹാഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന രാസലീലയാണ്…

  Read More »
 • രാമായണ തത്വം PDF – സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി

  അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദസരസ്വതി രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് രാമായണ തത്വം. രാമായണ കഥകളുടെ അകത്തേയ്ക്കു നോക്കി അതിന്റെ സാരാംശം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം സത്യാന്വേഷികള്‍ക്ക് വളരെ…

  Read More »
 • സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ – വിദേശപ്രസംഗങ്ങള്‍ PDF

  അമേരിക്കയിലും മറ്റു വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ നടത്തിയ ദിവ്യപ്രഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത മണിമുത്തുകള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കി കൊട്ടാരക്കര കരിമ്പിന്‍പുഴ ശ്രീ ശിവശങ്കരാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് 'സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - വിദേശപ്രസംഗങ്ങള്‍'…

  Read More »
 • പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍ PDF – കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ

  ശ്രീ പരമഭട്ടാരക ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് ശ്രീ കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ രചിച്ച ലേഖന സമാഹാരമാണ് 'പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍' എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. സ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്യപൂര്‍വ്വസുന്ദരങ്ങളായ പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളും ഭക്ത്യാദരപൂര്‍വം…

  Read More »
 • വേദാന്തശാസ്ത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രം PDF

  ബംഗാളിയായ ശ്രീധര്‍ മജൂംദാര്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ എഴുതിയ വേദാന്ത ഫിലോസഫി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് എന്‍. ഗോവിന്ദപ്പണിക്കര്‍ എഴുതിയ പരിഭാഷയാണ് വേദാന്ത ശാസ്ത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.…

  Read More »
 • ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF – ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള

  സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞന്മാരായ മലയാളികള്‍ക്ക് ആശയഗ്രഹണത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തില്‍ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള മൂലശ്ലോകങ്ങളിലെ ഗഹനമായ ഭാവത്തെയും ഭക്തിരസത്തെയും സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ലളിതഭാഷയില്‍ ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള അനുപദതര്‍ജ്ജമ ചെയ്തതാണ് 'ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം'…

  Read More »
 • തമസോ മാ ജ്യോതിര്‍ഗമയ PDF – NSS ആദ്ധ്യാത്മിക കൈപ്പുസ്തകം

  ധാര്‍മ്മികച്യുതിയുടെ അന്ധകാരത്തില്‍പ്പെട്ട് വഴികാണാതെ ഉഴലുള്ള ജനതയ്ക്ക് അധ്യാത്മിക പഠനത്തിനു ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നതിനുവേണ്ടി നായര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി കരയോഗങ്ങളില്‍ ആരംഭിച്ച ആദ്ധ്യാത്മിക പഠന ക്ലാസിലെ പരിശീലകര്‍ക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ…

  Read More »
Back to top button
Close