ആത്മീയം

 • വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ കേരളത്തില്‍

  ഭഗവാന്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസരുടെ മഹാസമാധിക്കുശേഷം വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ 1890-ാമാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തില്‍ ബംഗാളില്‍നിന്നും ആരംഭിച്ച പരിവ്രാജകവൃത്തിക്കിടയില്‍ കേരളം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. ചതുര്‍ധാമങ്ങളില്‍പ്പെട്ട രാമേശ്വരം സന്ദര്‍ശിച്ച് തന്റെ പരിവ്രജനം പൂര്‍ണ്ണമാക്കണമെന്നായിരുന്നു സ്വാമിജിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം.…

  Read More »
 • ശിവ പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗി PDF

  CE 1263ല്‍ (കൊല്ലവര്‍ഷം 438 മീനം പൂരുട്ടാതി), അതായത് ഏകദേശം 750 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്, ജനിച്ച് ഒരു യോഗിയായി 723 വര്‍ഷം ജീവിച്ച് 1986 ഏപ്രില്‍ ആറിന്…

  Read More »
 • ശുഷ്കവേദാന്തതമോഭാസ്കരം PDF – മലയാളസ്വാമികള്‍

  ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ പ്രശിഷ്യനായി ആന്ധ്രദേശത്ത് ആധ്യാത്മികചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച സന്യാസിവര്യനും പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനും ആണ് ശ്രീ മലയാളസ്വാമികള്‍. ശങ്കരവേദാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രൂപംകൊണ്ട ആത്മജ്ഞാനാത്മകമായ വേദാന്തമാണ് മലയാളസ്വാമികള്‍ 'ശുഷ്കവേദാന്തതമോഭാസ്കരം' എന്ന ഈ…

  Read More »
 • ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
 • കഠോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാഠകോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
 • മോക്ഷപ്രദീപം PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  മോക്ഷപ്രദീപം (The Light to Salvation) എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ പാലക്കാട് ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (1852-1929) അനാദികാലമായി ആചരിച്ചുവരുന്ന ജാതിഭേദത്തെയും യാഗം, വ്രതം,…

  Read More »
 • ആനന്ദസൂത്രം PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  "ഹേ പരമ കാരുണീക! ആട്, കോഴി മുതലായ അനാഥപ്രാണികളെ അറുക്കുന്ന സങ്കടം കണ്ട് സഹിക്കാതെ കണ്ണുനീര്‍ വാര്‍ത്തുംകൊണ്ട് ഹിംസാദോഷത്തെപ്പറ്റി അങ്ങുന്നു വിസ്തരിച്ചതിനെ കണ്ട് എത്രയോപേര്‍ ഇക്കാലത്തില്‍ ഹിംസയെ…

  Read More »
 • ആനന്ദാദര്‍ശാംശം PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (1852-1929) വിഗ്രഹാരാധനാഖണ്ഡന രാജയോഗ ആനന്ദമത പ്രചാരണത്തിനുമായി രചിച്ചതാണ് 'ആനന്ദാദര്‍ശാംശം' (A Little Mirror to the Eternl Bliss). ജാതിമതഭേദമന്യേ…

  Read More »
 • ആനന്ദാദര്‍ശം PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (1852-1929) രചിച്ചതാണ് ‘ആനന്ദാദര്‍ശം‘ . ജാതിമതഭേദമന്യേ എല്ലാവര്‍ക്കും മനസ്സിനെ അടക്കി മുക്തമാകാന്‍ രാജയോഗം അധിഷ്ഠിതമായ ആനന്ദമതം അഥവാ ആനന്ദദര്‍ശനം അദ്ദേഹം…

  Read More »
 • രാജയോഗപരസ്യം PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  "ദേഹക്ഷോഭത്തെ ഉണ്ടാക്കി ദുഃഖത്തെ നല്‍കുന്ന കുക്കുടാസനം മുതലായവകൊണ്ട് ഹഠയോഗികള്‍ ജീവാത്മാവിനെ വൃഥാ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു. ഹേ ആനന്ദകാംക്ഷികളെ, സര്‍വ്വമനുഷ്യര്‍ക്കും ദുഃഖത്തില്‍നിന്ന് വേര്‍പെട്ട് ശാശ്വതാനന്ദത്തെ (മുക്തിയെ) പ്രാപിക്കാനുള്ള സുഖോപായം രാജയോഗം…

  Read More »
 • Page 2 of 32
  1 2 3 4 32
Back to top button