ശ്രീമദ് ഭാഗവതം

 • അദ്ധ്യാത്മഭാഗവതം PDF – ശ്രീ മാധവതീര്‍ത്ഥ സ്വാമികള്‍

  ശ്രീ മാധവതീര്‍ത്ഥ സ്വാമികള്‍ ഗുജറാത്തി ഭാഷയില്‍ രചിച്ച് ശിഷ്യയായ ഡോ. ജി. രുദ്രാണിയമ്മ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് ശ്രീതീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം (തീര്‍ത്ഥപാദപുരം, വാഴൂര്‍, കോട്ടയം) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ധ്യാത്മഭാഗവതം.…

  Read More »
 • ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF – തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍

  തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍ എഴുതിയതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ സഹായത്തോടെ പ്രൊഫ. പി. കരുണാകരന്‍ നായര്‍ സംശോധന ചെയ്ത് സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വിജ്ഞേയമായ…

  Read More »
 • ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF – ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള

  സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞന്മാരായ മലയാളികള്‍ക്ക് ആശയഗ്രഹണത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തില്‍ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള മൂലശ്ലോകങ്ങളിലെ ഗഹനമായ ഭാവത്തെയും ഭക്തിരസത്തെയും സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ലളിതഭാഷയില്‍ ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള അനുപദതര്‍ജ്ജമ ചെയ്തതാണ് 'ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം'…

  Read More »
 • ഓം ശ്രീമഹാഭാഗവതം ലളിതഗദ്യസംഗ്രഹം PDF

  പ്രാഥമിക അക്ഷരജ്ഞാനം മാത്രം ലഭിച്ച സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക ധാര്‍മ്മിക തത്ത്വങ്ങള്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ തക്ക ലളിതഭാഷയില്‍, ഭാഗവതപുരാണം മൂലഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രധാനവിഷയങ്ങള്‍ എല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച്,…

  Read More »
 • ശ്രീമഹാഭാഗവതം ദശാവതാര കഥകള്‍ PDF

  കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി ഡോ. പി. കെ. നാരായണ പിള്ള എഴുതി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് ഹിന്ദുമത പാഠശാല ഗ്രന്ഥാവലിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ലഘുഗ്രന്ഥത്തില്‍ ദശാവതാരകഥകള്‍ മാത്രമേ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കുട്ടികള്‍ക്ക് കഥകള്‍…

  Read More »
 • ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭാഷാഗദ്യം PDF

  ശ്രീമദ് അഭേദാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വിശദമായ അവതാരിയോടുകൂടി മലയാള ഗദ്യരൂപത്തില്‍ അഭേദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാം.

  Read More »
 • ശ്രീമദ് ഭാഗവതസത്രം 2009 [MP3]

  2009ല്‍ എറണാകുളത്ത് വച്ച് നടന്ന ശ്രീമദ്ഭാഗവതസത്രത്തില്‍ വിവിധ ആചാര്യന്മാര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

  Read More »
 • ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

  ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

  Read More »
 • ഭാഗവതമാണ്‌ പുരാണങ്ങളില്‍ അതിശ്രേഷ്ഠം – ഭാഗവതം (366)

  ഗംഗയാണല്ലോ നദികളില്‍ ഉത്തമം. ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുവാണ്‌ ഭഗവദവതാരങ്ങളില്‍ അഗ്രഗണ്യന്‍. പരമശിവനാണ്‌ ഭഗവദ്‍ഭക്തരിലത്യുത്തമന്‍. ഭാഗവതമാണ്‌ പുരാണങ്ങളില്‍ അതിശ്രേഷ്ഠം.

  Read More »
 • ഭഗവാന്റെ മഹിമയും ഭാഗവത വിഷയാനുക്രമണികയും – ഭാഗവതം (365)

  ആരൊരുവന്‍ ‘ഹരയേനമഃ’ എന്ന്‌ അറിയാതെപോലും ജപിച്ചുവെന്നാല്‍ അയാള്‍ക്ക്‌ മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇഹലോകത്തില്‍ നമുക്ക്‌ ചെയ്യാന്‍ കൊളളാവുന്ന ഏകജോലി ഭഗവല്‍കഥാകഥനവും മഹിമാകീര്‍ത്തനവും മാത്രമത്രേ. നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഭഗവാനില്‍ പരമഭക്തിയുളളവരാകയാല്‍…

  Read More »
 • Page 1 of 39
  1 2 3 39
Back to top button