ശ്രീ രാമായണം

 • അദ്ധ്യാത്മരാമായണം – ഓഡിയോ MP3, PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്

  ഒരു കര്‍ക്കിടകമാസം കൂടി വരവായി. എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യാനും മനനം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരുത്തമ ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം. എന്നിരുന്നാലും, കര്‍ക്കിടക മാസം കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യത്തോടെ രാമായണപാരായണ മാസമായി…

  Read More »
 • രാമകഥാസാഗരം വീഡിയോ – സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ

  സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യയുടെ രാമകഥാസാഗരം ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകള്‍ വളരെ കൃത്യതയോടെ യുട്യൂബില്‍ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തതിനു ശ്രീ http://www.youtube.com/bebliss4life നു നന്ദി രേഖപെടുത്തുന്നു. ഏകദേശം 100…

  Read More »
 • രാമായണം PDF & MP3 (ഗ്രന്ഥം, പാരായണം, തത്ത്വം, സത്സംഗം)

  വീണ്ടുമൊരു കര്‍ക്കടക മാസം വരവായി. മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടുന്ന കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിച്ച് പുതിയൊരു വര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാകട്ടെ ഈ കര്‍ക്കടകവും. അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്…

  Read More »
 • രാമകഥാസാഗരം രാമായണം പ്രഭാഷണം MP3 – സ്വാമി ഉദിത്‌ ചൈതന്യാജി

  സ്വാമി ഉദിത്‌ ചൈതന്യാജി അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ ആത്മീയപ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഈ ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലും MP3 പ്ലയറുകളിലുംമൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലും…

  Read More »
 • രാമായണ തത്ത്വം MP3 – സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി

  കന്യാകുമാരി ആനന്ദകുടീരത്തിലെ പൂജനീയ സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദസരസ്വതി അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് രാമായണ തത്വം. ഈ കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്കൂള്‍ ഓഫ് ഭഗവദ്‌ഗീത ഒരു…

  Read More »
 • രാമായണമാഹാത്മ്യം – യുദ്ധകാണ്ഡം (129)

  അദ്ധ്യാത്മരാമായണമിദമെത്രയു- മത്യുത്തമോത്തമം മൃത്യുഞ്ജയപ്രോക്തം അദ്ധ്യയനം ചെയ്കില്‍ മര്‍ത്ത്യനജ്ജന്മനാ മുക്തി സിദ്ധിയ്ക്കുമതിനില്ല സംശയം

  Read More »
 • ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യഭാരഫലം – യുദ്ധകാണ്ഡം (128)

  ജാനകീദേവിയോടും കൂടി രാഘവ- നാനന്ദമുള്‍ക്കൊണ്ടു രാജഭോഗാന്വിതം അശ്വമേധാദിയാം യാഗങ്ങളും ചെയ്തു വിശ്വപവിത്രയാം കീര്‍ത്തിയും പൊങ്ങിച്ചു നിശ്ശേഷസൌഖ്യം വരുത്തി പ്രജകള്‍ക്കു വിശ്വമെല്ലാം പരിപാലിച്ചരുളിനാന്‍

  Read More »
 • വാനരാദികള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹം – യുദ്ധകാണ്ഡം (127)

  വിശ്വംഭരാ പരിപാലനവും ചെയ്തു വിശ്വനാഥന് വസിച്ചീടും ദശാന്തരേ സസ്യസമ്പൂര്‍ണ്ണമായ് വന്നിതവനിയും ഉത്സവയുക്തങ്ങളായി ഗൃഹങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളെല്ലമതിസ്വാദു സംയുത- പക്വങ്ങളോടു കലര്‍‌ന്നു നിന്നീടുന്നു

  Read More »
 • രാജ്യാഭിഷേകം – യുദ്ധകാണ്ഡം (126)

  ഇത്ഥം പറഞ്ഞ ഭരതനെക്കണ്ടവ- രെത്രയും പാരം പ്രശംസിച്ചു വാഴ്ത്തിനാര്‍ സന്തുഷ്ടനായ രഘുകുലനാഥനു- മന്തര്‍മ്മുദാ വിമാനേന മാനേന പോയ്‌ നന്ദിഗ്രമേ ഭരതാശ്രമേ ചെന്നഥ മന്ദം മഹീതലം തന്നിലിറങ്ങിനാന്‍

  Read More »
 • അയോദ്ധ്യാപ്രവേശം – യുദ്ധകാണ്ഡം (125)

  'പൂജ്യനാം നാഥനെഴുന്നള്ളുന്നേരത്തു രാജ്യമലങ്കരിയ്ക്കേണമെല്ലാടവും ക്ഷേതങ്ങള്‍ തോറും ബലിപൂജയോടുമ- ത്യാസ്ഥയാ ദീപാവലിയുമുണ്ടാക്കണം

  Read More »
Back to top button