മലയാളഗീത – ഭഗവദ്ഗീതയുടെ സ്വതന്ത്രപരിഭാഷ PDF

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശ്ലോകങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രീ വൈക്കം ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ തയ്യാറാക്കിയ സ്വതന്ത്രപരിഭാഷയാണ് മലയാളഗീത എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ഓരോ സംസ്കൃതശ്ലോകവും മലയാളം പദ്യമായി ഇതില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മലയാളഗീത PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്...

പ്രബുദ്ധകേരളം മാസിക PDF (1968 – 1977)

കഴിഞ്ഞ നൂറു വര്‍ഷമായി കേരളത്തിലെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപ്രസ്ഥാനം നടത്തിവരുന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക മാസികയാണ് പ്രബുദ്ധകേരളം. പ്രബുദ്ധകേരളത്തിന്റെ 1968 മുതല്‍ 1977 വരെയുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ മാസികകളും ചേര്‍ത്ത് ഓരോ വാര്‍ഷിക PDF ഫയലുകളായി അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നു....
ധര്‍മ്മപദം (ധമ്മപദ) PDF

ധര്‍മ്മപദം (ധമ്മപദ) PDF

അതിപുരാതനവും വിഖ്യാതവുമായ ഒരു ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥമാണ് ധര്‍മ്മപദം (ധമ്മപദ) എന്ന സൂത്രകൃതി. ശ്രീബുദ്ധന്‍ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുകരുതപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഇരുപത്തിയാറ് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി സത്കര്‍മ്മദുഷ്ക്കര്‍മ്മങ്ങളുടെ വിവേചനമാണ് പ്രധാനമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ആ...
ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതം PDF

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതം PDF

അവതാരവരിഷ്ഠന്‍ എന്നാണ് ശ്രീ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഗുരുവായ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്‌. സ്ഥലം, കാലം, ആണ്ട്, മാസം, തീയതി സാക്ഷികള്‍ എന്നീവക സര്‍വ്വവിവരണങ്ങളോടും കൂടി ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും ശ്രീ...

ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഗീത PDF

ശ്രീ സ്വാമി അച്യുതാനന്ദജി സംസ്കൃതത്തില്‍ രചിച്ച ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഗീതയ്ക്ക് സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി മലയാളത്തില്‍ ഭാഷ്യം എഴുതി കന്യാകുമാരി ആനന്ദകുടീരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഭഗവദ്ഗീതാമാതൃകയില്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പതിനെട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളും അവയിലെല്ലാം...

ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF

സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍ രചിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ‘ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍’. “ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജീവചരിതമെന്നാല്‍ അദ്ധ്യാത്മജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രമാകുന്നു; ആദ്ധ്യാത്മസാധകനു തന്റെ തീര്‍ത്ഥാടനത്തില്‍...
Page 10 of 49
1 8 9 10 11 12 49