ഗീതഗോവിന്ദം മൂലം PDF

ജയദേവകൃതമായ അഷ്ടപദിയാണ് ഗീതഗോവിന്ദം. ഇതിലെ ഓരോ ഗീതത്തിലും എട്ടു പദങ്ങൾ വീതമുണ്ട്. സോപാന സംഗീതത്തിനു ഗീതഗോവിന്ദത്തിലെ ഗീതങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പാടുന്നത്. ശ്രീ മഹാഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന രാസലീലയാണ് ഗീതഗോവിന്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കഥ. ഗീതഗോവിന്ദം മൂലം...

രാമായണ തത്വം PDF – സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി

അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദസരസ്വതി രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് രാമായണ തത്വം. രാമായണ കഥകളുടെ അകത്തേയ്ക്കു നോക്കി അതിന്റെ സാരാംശം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം സത്യാന്വേഷികള്‍ക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. പ്രകൃതി വര്‍ണ്ണനകളെകൊണ്ട് അപാരമായ വാല്മീകി രാമായണം...

സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ – വിദേശപ്രസംഗങ്ങള്‍ PDF

അമേരിക്കയിലും മറ്റു വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും  സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ നടത്തിയ ദിവ്യപ്രഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത മണിമുത്തുകള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കി കൊട്ടാരക്കര കരിമ്പിന്‍പുഴ ശ്രീ ശിവശങ്കരാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ‘സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ – വിദേശപ്രസംഗങ്ങള്‍’...

പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍ PDF – കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ

ശ്രീ പരമഭട്ടാരക ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് ശ്രീ കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ രചിച്ച ലേഖന സമാഹാരമാണ് ‘പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍’ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. സ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്യപൂര്‍വ്വസുന്ദരങ്ങളായ പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളും ഭക്ത്യാദരപൂര്‍വം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ...

വേദാന്തശാസ്ത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രം PDF

ബംഗാളിയായ ശ്രീധര്‍ മജൂംദാര്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ എഴുതിയ വേദാന്ത ഫിലോസഫി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് എന്‍. ഗോവിന്ദപ്പണിക്കര്‍ എഴുതിയ പരിഭാഷയാണ് വേദാന്തശാസ്ത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. നീണ്ട യുക്തിവാദങ്ങളെ ഒഴിച്ചു സൂത്രങ്ങളുടെ ലളിതമായ അന്വയാര്‍ത്ഥങ്ങളും ചെറിയ വിവരണങ്ങളും സാധാരണ...

ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF – ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള

പുരാണങ്ങളില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധിയും പ്രചാരവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൃതി ഭാഗവതമാണ്. 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായി 335 അദ്ധ്യായങ്ങളും 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്നും അനേകകോടി ഭാരതീയരുടെ നിത്യാരാധനയ്ക്ക് പാത്രമായി വിജയിക്കുന്നു. സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞന്മാരായ മലയാളികള്‍ക്ക്...
Page 15 of 49
1 13 14 15 16 17 49