ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ശതകം ജീവചരിത്രകാവ്യം PDF – കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളുടെ ജീവചരിത്രവും ദര്‍ശനവും ലീലകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ശ്രീ കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള രചിച്ച ഒരുല്‍കൃഷ്ട കൃതിയാണ്  ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ശതകം ജീവചരിത്രകാവ്യം. വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥമായ അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതിയിലെ ജഗന്മിഥ്യാത്വം,...

ശ്രീ നാരായണഗുരു ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ സുവനീര്‍ PDF

ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2009ലെയും 2010ലെയും ശ്രീ നാരായണഗുരു ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ സുവനീര്‍ PDF രൂപത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ. നെടുംകുന്നം ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, സച്ചിദാനന്ദസ്വാമി, അരൂപാനന്ദ സ്വാമി, ശന്താനന്ദ സ്വാമി, സജീവ്‌ കൃഷ്ണന്‍, സി രാധാകൃഷ്ണന്‍,...

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്മരണാഞ്ജലി PDF

കൊല്ലവര്‍ഷം 1089ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ശ്രീവിദ്യാധിരാജ പരമഭട്ടാര ശ്രീ കുഞ്ഞന്‍ ചട്ടമ്പി സ്വാമി പാദഷഷ്ടിപൂര്‍ത്തി പ്രശസ്തി’ എന്ന പേരിലും 1099ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ബ്രഹ്മശ്രീ വിദ്യാധിരാജ തീര്‍ത്ഥപാദ പരമഭട്ടാര ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളുടെ മഹാസമാധി...

വിദ്യാധിരാജദശകം PDF – സി പി നായര്‍

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കുറിച്ച് ശ്രീ സി പി നായര്‍ എഴുതി കെ പി ശാസ്ത്രി വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതാണ്  വിദ്യാധിരാജദശകം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. വിദ്യാധിരാജദശകം PDFഡൌണ്‍ലോഡ്...

ഗുരുപൂജ PDF – പ്രൊഫ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സ്മരണിക

വേദാന്ത സാഹിത്യരംഗത്ത് അനിഷേധ്യമായ പ്രതിഭാപ്രസരം പരത്തിയ ഗുരുനാഥനാണ് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശിഷ്യരും ആരാധകരും സ്മരണകള്‍ അക്ഷരങ്ങളിലേയ്ക്ക് അവാഹിച്ചതാണ് ഈ ഗുരുപൂജ എന്ന ഈ സ്മരണിക. സംസാരസാഗരത്തില്‍പ്പെട്ടലയുന്ന നിരവധി പേര്‍ക്ക്...

പട്ടണത്തുപിള്ളയാര്‍ തിരുപ്പാടല്‍കള്‍ PDF

വേദവേദാന്തസാരങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ അടങ്ങി അദ്വൈതാനന്ദാമൃതം ധാരധാരയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തുപിള്ളയാരുടെ ഈ തമിഴ് പാട്ടുകള്‍ ( പാടലുകള്‍ ) അര്‍ത്ഥസഹിതം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സകല ദുഃഖങ്ങളെയും മാറ്റി ഹൃദയത്തിനു നിര്‍വൃതിയും ജ്ഞാനപ്രകാശവും ഉളവാക്കുന്നു. തമിഴില്‍ വളരെ...
Page 28 of 49
1 26 27 28 29 30 49