യതിധര്‍മ്മം / സന്യാസിലക്ഷണം

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന തീര്‍ത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമികള്‍ ‘കാഷായവസ്ത്രത്തെ ഒരു ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ വിജയവൈജയന്തിയേക്കാള്‍ മഹത്വമേറിയതായിട്ടാണ് ഭാരതീയര്‍ ഒരു കാലത്ത് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നും അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നവരും ധാരാളം ഉണ്ട്. പക്ഷേ,...

ശീ ധര്‍മ്മശാസ്തുരഷ്ടോത്തരശതനാമാവലി

ഓം മഹാശാസ്‌ത്രേ നമഃ ഓം മഹാദേവായ നമഃ ഓം മഹാദേവസുതായ നമഃ ഓം അവ്യയായ നമഃ ഓം ലോകകര്‍ത്രേ നമഃ ഓം ലോകഭര്‍ത്രേ നമഃ ഓം ലോകഹര്‍ത്രേ നമഃ ഓം പരാത്പരായ നമഃ ഓം ത്രിലോകരക്ഷകായ നമഃ ഓം ധന്വിനേ നമഃ 10 ഓം തപസ്വിനേ നമഃ ഓം ഭൂതസൈനികായ നമഃ ഓം മന്ത്രവേദിനേ നമഃ ഓം മഹാവേദിനേ നമഃ ഓം മാരുതായ...

നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളും കേരളവും

രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട 1892 നവംബര്‍ 27 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 27 വരെയയായിരുന്നുവല്ലോ വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ കേരളയാത്ര. അതിനുമുമ്പുതന്നെ അയ്യാ വൈകുണ്ഠനാഥര്‍(1809-1851), തൈക്കാട്ട് അയ്യാസ്വാമികള്‍(1814-1909), ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍(1854-1924), ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്‍(1856-1928),...

വിശ്വസാഹോദര്യദിനം – ചരിത്രവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും

രാജീവ്‌ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ സനാതനസ്വരമാണ് 1893 സെപ്റ്റംബര്‍ 11ന് ലോകത്തിനു മുമ്പില്‍ മുഴങ്ങിയത്. ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ സന്ന്യാസിയുടെ പാവന വചനസുധയില്‍ പടിഞ്ഞാറിനെപ്പോലെ പിന്നീട് കിഴക്കും മന്ത്രമുഗ്ദ്ധമായിത്തീര്‍ന്നു. കൊളമ്പസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചതിന്‍റെ...

ഗുരുമഹിമ – അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്നു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകത

(സ്വാമി ജ്ഞാനനന്ദ സരസ്വതി എഴുതിയ വേദാന്ത വിജ്ഞാനം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നും.) “ഗുരുര്‍ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍വ്വിഷ്ണുഃ ഗുരുര്‍ദ്ദേവ്വോ മഹേശ്വരഃ” ആദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള ചിന്താസരണിതന്നെ ഒന്നു വേറെയാണ്. ഇതിന് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ഉപനിഷത്തുകളില്‍ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചു...

ശ്രീരാമഹൃദയ മന്ത്രം പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

‘ശ്രീരാമഹൃദയ മന്ത്രം’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ് Listen 1 1.3 MB 6 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് 2 9 MB 39...
Page 1 of 52
1 2 3 52