സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍

  • വിശ്വസാഹോദര്യദിനം – ചരിത്രവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും

    കൊളമ്പസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചതിന്‍റെ നാനൂറാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി 1893 സെപ്റ്റംബറില്‍ ചിക്കാഗോയില്‍ സംഘടിക്കപ്പെട്ട ഏഴായിരത്തോളം പേര്‍ പങ്കെടുത്ത മതമഹാസമ്മേളനത്തില്‍ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍റെ മൂന്നുമിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ട…

    Read More »
Back to top button