Home »  » ആത്മീയം

യതിധര്‍മ്മം / സന്യാസിലക്ഷണം

കാഷായവസ്ത്രത്തെ ഒരു ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ വിജയവൈജയന്തിയേക്കാള്‍ മഹത്വമേറിയതായിട്ടാണ് ഭാരതീയര്‍ ഒരു കാലത്ത് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നും അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നവരും ധാരാളം ഉണ്ട്. പക്ഷേ, കാഷായവസ്ത്രം കാപട്യത്തെ മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മൂടുപടമാക്കി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ ഒരു കൂട്ടമാളുകള്‍ സന്നദ്ധരായപ്പോള്‍ മുതലാണ് അത് അപഹാസാസ്പദമായിത്തീര്‍ന്നത്.…

ശീ ധര്‍മ്മശാസ്തുരഷ്ടോത്തരശതനാമാവലി

ഓം മഹാശാസ്‌ത്രേ നമഃ ഓം മഹാദേവായ നമഃ ഓം മഹാദേവസുതായ നമഃ ഓം അവ്യയായ നമഃ ഓം ലോകകര്‍ത്രേ നമഃ ഓം ലോകഭര്‍ത്രേ നമഃ ഓം ലോകഹര്‍ത്രേ നമഃ ഓം പരാത്പരായ നമഃ ഓം ത്രിലോകരക്ഷകായ നമഃ ഓം ധന്വിനേ നമഃ…

നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളും കേരളവും

1863-ല്‍ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ജനിച്ച തുളസീചരണ്‍ദത്ത് 1886 ഡിസംബര്‍ 24ന് സന്ന്യാസദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികള്‍ പേര് സ്വീകരിച്ചു. 1901-ല്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണമഠത്തിന്റെ അസിസ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഹരിപ്പാടുള്ള വേദാന്തസംഘത്തിന്റെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുവാനായി 1911 ഫെബ്രുവരി 15നു നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമി കേരളത്തിലെത്തി. തുടര്‍ന്നുള്ള 27…

വിശ്വസാഹോദര്യദിനം – ചരിത്രവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും

കൊളമ്പസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചതിന്‍റെ നാനൂറാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി 1893 സെപ്റ്റംബറില്‍ ചിക്കാഗോയില്‍ സംഘടിക്കപ്പെട്ട ഏഴായിരത്തോളം പേര്‍ പങ്കെടുത്ത മതമഹാസമ്മേളനത്തില്‍ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍റെ മൂന്നുമിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ട പ്രഥമ പ്രസംഗത്തിന്‍റെ സംബോധനതന്നെ സദസ്സിനെ ഇളക്കിമറിച്ചു. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ സനാതനസ്വരമാണ് 1893…

ഗുരുമഹിമ – അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്നു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകത

അനുഗ്രഹീതന്മാരും, അനുഭൂതിസമ്പന്നന്മാരുമായ ആചാര്യശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ പാദധൂളികളെക്കൊണ്ട് അനാദികാലം മുതല്‍ക്കുതന്നെ അത്യന്തപരിശുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ച പുണ്യഭൂമിയാണ് ഭാരതം. 'ഗുരു എന്ന ശബ്ദത്തിനുതന്നെ എല്ലാറ്റിലും വെച്ചു വലുതെന്നര്‍ത്ഥമാണ്. ഈ അര്‍ത്ഥത്തെത്തന്നെയാണ് ഒരു ഗുരുവില്‍ ഒരു ഭാരതീയന്‍ കാണുന്നത്. അയാള്‍ എല്ലാറ്റിലും വെച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുവായും, എപ്പോഴും…

ശ്രീരാമഹൃദയ മന്ത്രം പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

ശ്രീരാമഹൃദയ മന്ത്രം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.…

ജനനി നവരത്ന മഞ്ജരി പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

ശ്രീ നാരായണഗുരുവിന്റെ 'ജനനി നവരത്ന മഞ്ജരി' എന്ന കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.…

കൈവല്യോപനിഷദ് പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

കൈവല്യോപനിഷദ് ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.…

സൌന്ദര്യലഹരി വ്യാഖ്യാനം പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ 'സൗന്ദര്യലഹരി' ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ 'സൗന്ദര്യലഹരി' ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.…

ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.…

Page 1 of 32123Next ›Last »