ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം

ഭഗവദ്‌ഗീതയില്‍ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ അര്‍ജുനന് നല്‍കുന്ന സാരോപദേശങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയില്‍ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്വാമി സന്ദീപ്‌ ചൈതന്യ കൊച്ചിയില്‍ നടത്തിയ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍ ഓരോരോ ദിവസങ്ങളിലായി ചെറിയ ലേഖനങ്ങളായി ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

Back to top button