സഹവാസം കൊണ്ട് ഒരാളില്‍ മറ്റൊരാളുടെ സ്വഭാവം കടന്നു കൂടുമോ?

മഹാനായ ഭീഷ്മപിതാമഹന്‍ ശരശയ്യയില്‍ കിടക്കുന്നു. പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും സമീപത്തുണ്ട്. വേദനാപൂര്‍ണമായകിടപ്പില്‍ കിടന്നു കൊണ്ട് ഭീഷ്മര്‍ ധര്‍മ്മോപദേശം നടത്തി. പെട്ടന്ന് പാഞ്ചാലി അടക്കി ചിരിച്ചു . എല്ലാവരും സ്തബ്ധരായി. ഭീഷ്മര്‍ ചിരിയുടെ കാരണം തിരക്കി....

മനസ്സെന്ന കുതിരയ്ക്ക് ഈശ്വരചിന്തയാകുന്ന ഭക്ഷണം നല്‍കൂ

ഈശ്വരന്‍ ഒന്നയുള്ളു എന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നു. പക്ഷേ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് തന്നെ വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍. എന്തേ അവ ഒരുപോലെയാകാത്തത് ? സ്വിച്ചിടുമ്പോള്‍ ഫാന്‍ കറങ്ങുന്നു. ബള്‍ബ് തെളിയുന്നു. ഹീറ്റര്‍ ചൂടാകുന്നു. സീറോ ബള്‍ബിന് മങ്ങിയ വെളിച്ചം. നൂറ് വാട്ട്സിന്റെ ബള്‍ബിന് ഉജ്ജ്വല...

ജ്ഞാനം തലയ്ക്കുള്ളില്‍ നിറച്ചുവയ്ക്കാതെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി പകരുക

വലിയ പാണ്ഡിത്യ മുണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റുള്ള വര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും വിധം ഉപയോഗിക്കാന്‍ മടിക്കുന്ന വരെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഒരാള്‍ ഭക്ഷണം നിറച്ച കുട്ടയുമായി പോകുകയാണ്. നല്ല വെയില്‍. നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണം വര്‍ദ്ധിച്ചു. ആ കുട്ട ചുമക്കുന്നതുപോലും വിഷമമായി. അയാള്‍...

നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ​എന്തു വേണം?

ചേട്ടനനുജന്മാര്‍ നാലുപേര്‍. അവര്‍ക്കൊരു പൂച്ചയുണ്ട്. സ്വത്ത് ഭാഗിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ പൂച്ചയേയും ഭാഗിച്ചു. ഓരോകാല് ഓരോരുത്തര്‍ത്തര്‍ക്ക്. ഒരിക്കല്‍ പൂച്ചയൊന്നു വീണു. ഒരുകാല് ഒടിഞ്ഞു. മൂത്ത സഹോദരന്റേതായിരുന്നു ആ കാല്. അയാള്‍ കുഴമ്പു പുരട്ടി തുണികൊണ്ടു തുന്നിക്കെട്ടി. പൂച്ച...

ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഹൃദയത്തില്‍ ഈശ്വരന്‍ വസിക്കുന്നു

ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വരന്റേതു തന്നെ. എന്നിട്ടേന്തേ ചിലരില്‍ മാത്രം ഈശ്വരന്‍ അനുഗ്രഹം ചെരിയാത്തത്? ഒരു ധനികന്‍. അയാള്‍ക്ക് ഏക്കറുക്കണക്കിനു ഭൂമി. ആ ഭൂമിയില്‍ വയലും തോപ്പും കുളവും എല്ലാമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമിക്കണമെന്നു തോന്നിയാല്‍ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥലത്തേ...

ആളറിഞ്ഞ് അടുത്താല്‍ മതി

അര്‍ദ്ധരാത്രിയായി. ഇനി പോകേണ്ടത് ശ്മശാനത്തിനരികിലൂടെ. ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കടുത്ത ഭയം. ശ്മശാനത്തിനരുകില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ മുന്നില്‍ പോകുന്നു. “ഹാവൂ! ആശ്വാസമായി” ചെറുപ്പക്കാരന്‍ അയാളുടെ കൂടെ കൂടി.അയാള്‍ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു. കൃത്യമായി അപരിചിതന്‍ ഉത്തരവും...
Page 1 of 31
1 2 3 31