ആത്മീയം

 • വിഗ്രഹാരാധനാ ഖണ്ഡനം PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  'കുട്ടികള്‍ക്ക് ചെറിയ കുപ്പായം വേണം, വലിയ കുപ്പായം പറ്റുകയില്ല. അപ്രകാരം അല്പബുദ്ധികള്‍ക്ക് വിഗ്രഹാരാധന വേണം, അല്ലാതെ അവര്‍ക്ക് ബ്രഹ്മധ്യാനത്തിന് കഴിയുകയില്ല' എന്ന് ചിലര്‍ വാദിക്കുന്നു. ഇത് കുട്ടികള്‍ക്ക്…

  Read More »
 • അഗസ്ത്യഹൃദയം തേടി

  തമിഴിലെ സിദ്ധപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആദിമൂലമാണ് അഗസ്ത്യന്‍. ജ്യോതിഷം, വ്യാകരണം എന്നുവേണ്ട എല്ലാ അറിവിന്റെയും കുലകൂടസ്ഥന്‍. സര്‍വ്വശാസ്ത്രവിശാരദനായ ആ അഗസ്ത്യമഹര്‍ഷിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു അഗസ്ത്യാര്‍കൂടം. മലയാളികള്‍ക്ക് തലസ്ഥാനനഗരിയില്‍നിന്നും നെടുമങ്ങാട് വഴി…

  Read More »
 • പൂര്‍വ്വജന്മങ്ങള്‍ ഓര്‍‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ല (ജ്ഞാ. 4.3-4)

  നമുക്ക് ഇരുവര്‍ക്കും അനവധി ജന്മങ്ങള്‍ ഇതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിന്റെ പൂര്‍വ്വജന്മങ്ങളൊന്നും നീ ഓര്‍‍മ്മിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ സന്ദര്‍ഭത്തിനാവശ്യമായപ്പോഴൊക്കെ ഞാനെടുത്ത എന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളെപ്പറ്റിയും എനിക്കു…

  Read More »
 • സിദ്ധാനുഭൂതി , ജ്ഞാനക്കുമ്മി PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  ആനന്ദമതം സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി രചിച്ച സിദ്ധാനുഭൂതി ഈ കൃതി ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. സിദ്ധാനുഭൂതി എന്ന കൃതിയോടൊപ്പം ശിവയോഗികൃതങ്ങളായ ജ്ഞാനക്കുമ്മിയും പിള്ളത്താലോലിപ്പും കൂടി ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.…

  Read More »
 • കൃഷ്ണന്റെ ജീവിതരഹസ്യം കര്‍മ്മയോഗമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു (ജ്ഞാ. 4.1,2)

  അല്ലയോ ധനുര്‍ദ്ധരാ! നീ സ്നേഹത്തിന്റെ മൂര്‍ത്തീഭാവമാണ്; ഇശ്വരഭക്തിയുടെ ജീവനാഡിയാണ്; സൗഹൃദത്തിന്റെ സ്രോതസ്സാണ്; വിശ്വാസ്യതയുടെ അസ്തിവാരമാണ്. അപ്രകാരമുള്ള നിന്നില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ എന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചുവെയ്ക്കുന്നതു ശരിയാണോ? അതുകൊണ്ട് നാം…

  Read More »
 • ഗീതാര്‍ത്ഥസംഗ്രഹം PDF

  ഭഗവദ്‌ഗീത മുഴുവനും ശരിയായി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര്‍ക്ക് ഓരോഭാഗങ്ങളായി പിരിച്ചുപഠിക്കുന്നതിനും ഓര്‍മ്മിച്ച് അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായകമാകുന്ന വിധത്തില്‍ ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗീതാര്‍ത്ഥസംഗ്രഹത്തില്‍ ഭഗവദ്‌ഗീതയില്‍ നിന്നും…

  Read More »
 • ജ്ഞാനകര്‍മ്മസന്യാസയോഗം – ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യം

  ശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ഇന്ന് അനുഗ്രഹീതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഗീതയുടെ ഭണ്ഡാരം അവയുടെ മുന്നില്‍ തുറന്നുവയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ സ്വപ്നമെന്നു കരുതിയിരുന്നത് ഇപ്പോള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായി തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ഗീതയിലെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ പ്രതിപാദ്യവിഷയം ആത്മീയജ്ഞാനമാണ്.

  Read More »
 • കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടുകള്‍ PDF – തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍

  ദ്രാവിഡസിദ്ധന്മാരുടെ ഗാനങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനക്കോവൈയിലെയും തത്ത്വരായരുടെ പാടുതുറയിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യോഗജ്ഞാനപരമായി സാക്ഷാത്കാരലാഭത്തെ കഥിക്കുന്ന കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടുകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഉള്ളടക്കം.

  Read More »
 • തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
 • മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
 • Page 3 of 32
  1 2 3 4 5 32
Back to top button