ശ്രീ ആത്മാനന്ദ ഗീതങ്ങള്‍ PDF

ശ്രീ ആത്മാനന്ദ ഗീതങ്ങള്‍ PDF

തിരുവനന്തപുരം കൈതമുക്കില്‍ ജനിച്ച് കല്ലയത്തു സമാധിയായ ശ്രീ അത്മാനന്ദ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് ശ്രീ എള്ളുവിള വിശ്വംഭരന്‍ രചിച്ച കവിതകളാണ് ശ്രീ ആത്മാനന്ദ ഗീതങ്ങള്‍. ശ്രീ ആത്മാനന്ദ ഗീതങ്ങള്‍ PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്...

അധികാരിവാദത്തിന്റെ തിന്മകള്‍ (401)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ ഒരു ചോദ്യക്ളാസ്സിലെ പ്രഭാഷണം പോയിപ്പോയി ‘അധികാരിവാദ’ത്തിലെത്തി. അതിന്റെ ദോഷങ്ങളെ ശക്തിയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനിടയില്‍ സ്വാമിജി ഏതാണ്ടിപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: പണ്ടത്തെ ഋഷിമാരോട് എനിക്കെത്രയൊക്കെ ആദരമുണ്ടെങ്കിലും അവര്‍ ആളുകള്‍ക്ക് ഉപദേശം നല്‍കിയ...

ഗീതഗോവിന്ദം മൂലം PDF

ജയദേവകൃതമായ അഷ്ടപദിയാണ് ഗീതഗോവിന്ദം. ഇതിലെ ഓരോ ഗീതത്തിലും എട്ടു പദങ്ങൾ വീതമുണ്ട്. സോപാന സംഗീതത്തിനു ഗീതഗോവിന്ദത്തിലെ ഗീതങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പാടുന്നത്. ശ്രീ മഹാഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന രാസലീലയാണ് ഗീതഗോവിന്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കഥ. ഗീതഗോവിന്ദം മൂലം...

രാമായണ തത്വം PDF – സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി

അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദസരസ്വതി രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് രാമായണ തത്വം. രാമായണ കഥകളുടെ അകത്തേയ്ക്കു നോക്കി അതിന്റെ സാരാംശം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം സത്യാന്വേഷികള്‍ക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. പ്രകൃതി വര്‍ണ്ണനകളെകൊണ്ട് അപാരമായ വാല്മീകി രാമായണം...

പാമ്പനിലെ വിജയസ്തംഭം (361)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ വിജയശ്രീലാളിതമായ യൂറോപ്യന്‍പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് സിലോണ്‍വഴി ഇന്ത്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ശ്രീമദ്‌വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ക്ക് പാംബനില്‍ രാജോചിതമായ സ്വീകാരമാണ് ലഭിച്ചത്. രാമനാട്ടു രാജാവില്‍ നിന്ന്, രാമേശ്വരം സന്ദര്‍ശിക്കാനുള്ള ക്ഷണം നേരത്തെതന്നെ സ്വാമി ജിക്കു...

ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം PDF – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രത്തിനു ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ മലയാളവ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം വ്യാഖ്യാനം...
Page 1 of 5
1 2 3 5