Home »  » ആചാര്യന്മാര്‍ / പ്രഭാഷകര്‍ » ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍

വിവേകചൂഡാമണി വ്യാഖ്യാനം PDF – സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി

ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച പ്രകരണങ്ങളില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിവേകചൂഡാമണി. ഒരു സാധകനറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും സമഗ്രമായും വിശദമായും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികള്‍ വിവേകചൂഡാമണിയ്ക്ക് ലളിതവും എന്നാല്‍ ആഴവും ഒതുക്കവുമുള്ള ശൈലിയില്‍ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ വ്യാഖ്യാനം ജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും.…

ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF – എ.ജി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍

ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യത്തിനു ശ്രീ. എ.ജി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഭാഷാനുവാദം ഡോ. വി.എസ്. ശര്‍മ്മ സംശോധനം ചെയ്തു ആമുഖമെഴുതി കേരള സര്‍വകലാശാല പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണ് രണ്ടുവാല്യങ്ങളുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം. നാലു അദ്ധ്യായങ്ങളും ഓരോ അദ്ധ്യായത്തിലുമായി നാലു പാദങ്ങളും ഓരോ പാദത്തിലും വിവിധ അധികരണങ്ങളിലായി സൂത്രങ്ങളും…

പ്രൌഢാനുഭൂതി പ്രകരണ പ്രകാശിക PDF

ഏകശ്ലോകി, മനീഷാപഞ്ചകം, മായാപഞ്ചകം, അദ്വൈതപഞ്ചരത്നം, നിര്‍വാണഷട്കം, ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യഷ്ടകം, ദശശ്ലോകി, നിര്‍വാണമഞ്ജരി, പ്രൌഢാനുഭൂതി, ജീവന്മുക്താനന്ദലഹരി, ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാലാ, ഭജഗോവിന്ദം, അദ്വൈതാനുഭൂതി, അപരോക്ഷാനുഭൂതി എന്നീ ശ്രീശങ്കരകൃതികള്‍ക്ക് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് 'പ്രൌഢാനുഭൂതി' എന്ന ഈ പ്രകരണ പ്രകാശിക ഗ്രന്ഥം.…

മണിരത്നമാല പ്രശ്നോത്തരി PDF

ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ 'പ്രശ്നോത്തരി' എന്ന ലഘുകൃതിയ്ക്ക് പ്രൊഫ. പി ആര്‍ നായരുടെ ഭാഷാനുവാദം സഹിതം തവനൂര്‍ ധര്‍മ്മകാഹളം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം. ഈ കൃതി സംന്യാസിമാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതിയതാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സംസാര വൈരാഗ്യത്തിന്റെ മഹത്ത്വവും സാധാരണ ജീവിതത്തിന്റെ…

ബ്രഹ്മസൂത്രം ശങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF – പണ്ഡിറ്റ്‌ പി ഗോപാലന്‍നായര്‍

വ്യാസവിരചിതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനു ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച ഭാഷ്യത്തിന് സാഹിത്യകുശലന്‍ പണ്ഡിറ്റ്‌ പി ഗോപാലന്‍നായര്‍ ചമച്ച മലയാള വിവര്‍ത്തനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ നാലുപാദങ്ങള്‍ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.…

വേദാന്തകേസരി – ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ – മലയാളം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ ഭഗവദ്പാദര്‍ രചിച്ച ശതശ്ലോകി അഥവാ വേദാന്തകേസരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ശ്രീ കൊല്ലങ്കോട്‌ പി. ഗോപാലന്‍ നായര്‍ രചിച്ച ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. നൂറു ശ്ലോകം കൊണ്ട് ആത്മസ്വരൂപത്തെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു ഈ ശതശ്ലോകി. ഏതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞാല്‍ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമോ…

സൌന്ദര്യലഹരി വ്യാഖ്യാനം പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ 'സൗന്ദര്യലഹരി' ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ 'സൗന്ദര്യലഹരി' ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.…

ശ്രീശങ്കരന്‍: വൈദികധര്‍മത്തിന്റെ പുന:സ്ഥാപകന്‍

വേദാന്തം കേവലമൊരു തത്ത്വചിന്താപദ്ധതി മാത്രമല്ല, പ്രായോഗികമായ പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതികൂടിയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കില്‍ ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം ഒരു തീര്‍ത്ഥയാത്ര നടത്തണം. ഭാരതത്തെ ഏകമായി ദര്‍ശിച്ചു ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍. ഭാരതത്തിലെ കൊച്ചുകൊച്ചു രാഷ്ട്രങ്ങള്‍, ഒന്നു മറ്റൊന്നുമായി എപ്പോഴും സ്വാര്‍ത്ഥതാല്പര്യങ്ങളുടെ പേരില്‍ വിഘടിച്ചു…

ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ പ്രസക്തി ശങ്കരദര്‍ശനത്തില്‍

"ഭാരതം എന്നും നിലനില്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈശ്വരന്‍ വീണ്ടും അവതരിച്ചു. ധര്‍മഗ്ലാനി ഭവിക്കുമ്പോള്‍ വീണ്ടുംവരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭഗവാന്‍ വീണ്ടും വന്നു. ഇത്തവണ ആവിര്‍ഭാവം ദക്ഷിണദിക്കിലാണ്. പതിനാറു വയസ്സിനുള്ളില്‍ തന്റെ സകലകൃതികളും നിര്‍മ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആ അത്ഭുത ബാലനായ ശങ്കരാചാര്യര്‍…

ശ്രീമദ് ശങ്കരദിഗ്വിജയം PDF – ശ്രീ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികള്‍

AD 1331 മുതല്‍ AD 1386 വരെ ശൃംഗേരി ശ്രീശങ്കരാചാര്യമഠത്തില്‍ അന്തേവാസിയായും അദ്ധ്യക്ഷനായും ജീവിതം നയിച്ച ശ്രീ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികള്‍ , ശ്രീശങ്കരഭഗവദ്‌പാദരുടെ മഹത്വത്തെയും ജീവിതത്തെയും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തില്‍ എഴുതിയ മഹാകാവ്യമാണ് "ശ്രീമദ് ശങ്കരദിഗ്വിജയം". ഈ കൃതിയെ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ തിരുമുമ്പ് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി.…

Page 1 of 512345