വിവേകചൂഡാമണി വ്യാഖ്യാനം PDF – സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി

ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച പ്രകരണങ്ങളില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിവേകചൂഡാമണി. ഒരു സാധകനറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട  എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും  സമഗ്രമായും വിശദമായും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികള്‍ വിവേകചൂഡാമണിയ്ക്ക് ലളിതവും എന്നാല്‍ ആഴവും ഒതുക്കവുമുള്ള...

മണിരത്നമാല പ്രശ്നോത്തരി PDF

ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ‘പ്രശ്നോത്തരി’ എന്ന ലഘുകൃതിയ്ക്ക് പ്രൊഫ. പി ആര്‍  നായരുടെ ഭാഷാനുവാദം സഹിതം തവനൂര്‍ ധര്‍മ്മകാഹളം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം. ഈ കൃതി സംന്യാസിമാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതിയതാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സംസാര...

ബ്രഹ്മസൂത്രം ശങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF – പണ്ഡിറ്റ്‌ പി ഗോപാലന്‍നായര്‍

വ്യാസവിരചിതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനു ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച ഭാഷ്യത്തിന് സാഹിത്യകുശലന്‍ പണ്ഡിറ്റ്‌ പി ഗോപാലന്‍നായര്‍ ചമച്ച മലയാള വിവര്‍ത്തനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ നാലുപാദങ്ങള്‍ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം...

വേദാന്തകേസരി – ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ – മലയാളം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ ഭഗവദ്പാദര്‍ രചിച്ച ശതശ്ലോകി അഥവാ വേദാന്തകേസരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ശ്രീ കൊല്ലങ്കോട്‌ പി. ഗോപാലന്‍ നായര്‍ രചിച്ച ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. നൂറു ശ്ലോകം കൊണ്ട് ആത്മസ്വരൂപത്തെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു ഈ ശതശ്ലോകി. ഏതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞാല്‍ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമോ...

സൌന്ദര്യലഹരി വ്യാഖ്യാനം പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ‘സൗന്ദര്യലഹരി’ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്‌) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ Listen 1 7.5 MB 32 മിനിറ്റ്‌ Download‌ 2 7.4 MB...

ശ്രീശങ്കരന്‍: വൈദികധര്‍മത്തിന്റെ പുന:സ്ഥാപകന്‍

രാജീവ്‌ ഇരിങ്ങാലക്കുട വേദാന്തം കേവലമൊരു തത്ത്വചിന്താപദ്ധതി മാത്രമല്ല, പ്രായോഗികമായ പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതികൂടിയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കില്‍ ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം ഒരു തീര്‍ത്ഥയാത്ര നടത്തണം. ഭാരതത്തെ ഏകമായി ദര്‍ശിച്ചു ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍. ഭാരതത്തിലെ കൊച്ചുകൊച്ചു...
Page 1 of 7
1 2 3 7