രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു

 • മായയും ജ്ഞാനമാര്‍ഗവും (19)

  ജ്ഞാനമാര്‍ഗ്ഗം എന്നതെന്താണ്‌? എന്ന ചോദ്യത്തിന് രമണ മഹര്‍ഷി ഇങ്ങനെ ഉത്തരം നല്‍കി : മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത ജ്ഞാനത്തിനും യോഗത്തിനും പൊതുവെയുള്ളതാണ്‌. യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ജീവാത്മപരമാത്മാക്കളുടെ ഐക്യമാണ്‌. ഈ…

  Read More »
 • ജ്ഞാനത്തിന്‌ ആസനങ്ങള്‍ പ്രശ്നമല്ല (18)

  ഏതാസനമാണ്‌ ഏറ്റവും നല്ലത്‌ എന്ന ചോദ്യത്തിന് രമണ മഹര്‍ഷി ഇങ്ങനെ ഉത്തരം നല്‍കി : ഏതു സുഖമെന്ന്‌ തോന്നുന്നുവോ അതുതന്നെ (സുഖാസനം) നല്ലത്‌. പത്മാസനവും ശ്രമം കുറഞ്ഞതാണ്‌.…

  Read More »
 • ആത്മഹനനം ഒരോ നിമിഷത്തിലും ! (17)

  ഓക്സ്ഫോര്‍ഡ്‌ യൂനിവേര്‍സിറ്റിയിലെ ഇവാന്‍സ്‌ വേണ്‍സ്‌ (Evans Wents) എന്ന ഗവേഷണപണ്ഡിതന്‍ പോള്‍ ബ്രണ്ടന്റെ ഒരു പരിചയക്കുറിപ്പുമായി രമണ ഭഗവാനെ കാണാന്‍വന്നു. യാത്രാക്ഷീണം ബാധിച്ചിരുന്നു. ഭാരതത്തില്‍ മുന്‍പും പല…

  Read More »
 • സര്‍വ്വദൃശ്യങ്ങളുടെയും ആധാരവും അധിഷ്ഠാനവും (16)

  രമണ മഹര്‍ഷി തമിഴ്‌ യോഗവാസിഷ്ഠത്തില്‍ ഒരു പാഠം വായിച്ചു. ദീര്‍ഗതാപസിയുടെ രണ്ടുമക്കള്‍ പുണ്യവും പാപവും. മാതാപിതാക്കന്മാര്‍ മരിച്ചുപോയപ്പോള്‍ ഇളയവന്‍ കരഞ്ഞു. മൂത്തവന്‍ - "നീ എന്തിനു കരയുന്നു,…

  Read More »
 • സ്വസ്വരൂപ സാക്ഷാല്‍ക്കാരം എന്നാല്‍ എന്ത് ? (15)

  മരിച്ചു പോയവരുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയുള്ള എയിന്‍സ്ലീയുടെ പ്രശ്നത്തിനു രമണ മഹര്‍ഷി ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്തു. മാതാവെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണ്‌? നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനം വഹിച്ചവര്‍ എന്നല്ലേ? എന്നാല്‍ നാം ദേഹമാണോ?…

  Read More »
 • ആത്മജ്ജ്ഞാനത്തിനു പ്രായം ബാധകമല്ല (14)

  ഭഗവദ്ഭക്തനായ പോള്‍ ബ്രണ്ടന്റെ പരിചയക്കത്തുമായി ഇംഗ്ലണ്ടില്‍നിന്നും ഗ്രാന്റ്‌ ഡഫ്‌ എന്ന്‌ മുന്‍പേരുള്ള മി. ഡഗ്ലസ്‌ എയിന്‍സ്ലീ രമണ ഭഗവദ്ദര്‍ശനത്തിനു വന്നുചേര്‍ന്നു. തനിക്ക്‌ 70 വയസ്സായെന്നും ഈ പ്രായത്തില്‍…

  Read More »
 • മനസ്സ്‌ ആറ്റത്തെക്കാള്‍ സൂക്ഷ്മമാണ്‌ (13)

  ആത്മാവ്‌ അണുവിനെക്കാളും ചെറുതും ഏറ്റവും വലിയതിനെക്കാളും വലുതുമാണെന്നു പറയുന്ന ഉപനിഷദ്‌ വാക്യത്തെപ്പറ്റി ഒരാള്‍ രമണ മഹര്‍ഷിയോട് ചോദിച്ചു. ഭഗവാന്‍ : ആറ്റം നിര്‍മ്മാണംപോലും മനസ്സാണ്‌ കണ്ടുപിടിച്ചതു. അതിനാല്‍…

  Read More »
 • ആത്മാവ്‌ ഏത്‌ വലുതിനും വലുതാണ്‌ (12)

  ഒരു വൃദ്ധന്‍ രമണ മഹര്‍ഷിയുടെ ആശ്രമത്തില്‍ ഹാജരായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ ഭഗവാന്‍ തന്റെ അക്ഷരമണമാല ശ്രീ. ലക്ഷ്മണശര്‍മ്മ സംസ്കൃതത്തില്‍ തര്‍ജ്ജമചെയ്ത്‌ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വൃദ്ധന്‍: സാക്ഷാല്‍ക്കാരം വാചാമഗോചരമാണെന്നും വര്‍ണ്ണനകള്‍…

  Read More »
 • ഉണ്ട്‌ എന്നു പറയാന്‍ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല (11)

  എന്റെ സാക്ഷാല്‍ക്കാരം മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും നന്മയെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി രമണ മഹര്‍ഷി പറഞ്ഞു : ആഹാ, തീര്‍ച്ചയായും. ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പരോപകാരം അതാണ്‌. പക്ഷെ അവിടെ…

  Read More »
 • ആത്മാവ്‌ ബുദ്ധിക്കതീതമാണ്‌ (10)

  ഉറക്കം ശൂന്യമല്ലേ? എന്ന ചോദ്യത്തിന് രമണ ഭഗവാന്‍ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു.ശൂന്യത്തെ അറിയുന്നതാര്‌? ഏത്‌ സമയത്തായാലും നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നതിനെ നിഷേധിക്കാനാവുമോ? നിങ്ങളുടെ ഏതവസ്ഥക്കും അധാരമായ ആത്മസ്വരൂപം…

  Read More »
 • Page 35 of 37
  1 33 34 35 36 37
Back to top button